Annons

Önskemål om tydlighet kring misslyckad ASA-behandling

Praktiskt taget alla patienter i hjärtsjukvården behandlas med acetylsalicylsyra, ASA. Men trots att terapin är så spridd finns det många frågetecken kring mekanismer och om hur läkare kliniskt ska agera när behandlingen inte ger avsedd effekt.

27 sep 2005, kl 19:19
0

ASA, acetylsalicylsyra, är en av hörnpelarna i behandlingen av hjärtsjuka patienter. Men trots att behandlingen är effektiv är det en stor andel patienter som inte gagnas av den. Ofta anförs resistens mot ASA som en anledning till utebliven effekt. Hur vanligt det är är dock oklart. I litteraturen anges andelar från
5 procent till 60-70 procent.


? Vi saknar tydliga definitioner av vad som är ASA-resistens. Sannolikt handlar det oftare om något annat än verklig resistens på farmakologisk nivå, sa Bernt Jilma, Wien, på ett symposium under ESC 2005.


I ett arbete av forskare från Sinai Hospital i Baltimore, USA, var endast en av 211 patienter som genomgick ballongvidgning, PCI, resistent mot ASA, när man använde metoder som mätte hur aktiviteten hos cyklooxygenas påverkades av ASA.


Inte definitivt


Jean-Philippe Collet, poängterade att frågan om ASA-resistens eller snarare terapeutiskt misslyckande är mer komplicerad än man föreställt sig tidigare. Att patienter inte svarar på ASA under vissa förutsättningar innebär inget definitivt.


? Det första är att följa upp följsamheten. I en studie ökade andelen som svarade på behandlingen med 40 procent bara genom att man noga såg till att alla tog sin medicin. Genom att öka dosen kan andelen som svarar öka, sade han.


? Det är också viktigt att komma ihåg att en patient som redan står på ASA men kommer in med en akut hjärtinfarkt kan gynnas av ytterligare tillskott av ASA i akutskedet.


Bernt Jilma, Jean-Philippe Collet och andra talare på symposiet efterlyste en diskussion som kan ta fram gemensamma definitioner på vad ASA-resistens är och riktlinjer hur man kliniskt ska handlägga dessa patienter. De ville också se studier av den kliniska relevansen för misslyckad ASA-behandling.