Annons

Europa fortsätter tappa mark

Under flera decennier har Europas forskande läkemedelsindustri tappat mark. Men den europeiska kräftgången är inte i första hand något problem för läkemedelsindustrin, sade Astrazenecas vd, Tom McKillop, på en hjärtläkarkonferens i Stockholm.

27 sep 2005, kl 19:16
0

Läkemedelsindustrin klarar sig.
? Vi investerar där vi får mest tillbaka, sade Tom McKillop, vd för Astrazeneca på hjärtläkarkonferensen ESC i Älvsjö utanför Stockholm i början av september.

Enligt Tom McKillop är den europeiska kräftgången självförvållad.
? Under mycket lång tid har europeiska länder underinvesterat i sjukvård. Man ser inte satsningar i sjukvård som investeringar utan som kostnader som ska hållas nere. Detta, i kombination med regulatoriska hinder, olika system för att betala för läkemedel, marknadsmekanismer som leder till kontraproduktiv parallellhandel och ett klimat som inte uppmuntrar innovationer bidrar till att Europa tappar till konkurrenterna.

Han påminde också om Helsingforsdeklarationen. Enligt den ska alla medborgare ha tillgång till bästa tillgängliga metoder när man blir sjuk. Underförstått ? så är inte fallet idag. När man för några år sedan undersökte hur försäljningen av nya läkemedel fördelade sig mellan olika marknader visade det sig att 70 procent av försäljningen skedde i USA och endast 18 procent i Europa.

Framgångsrik trots allt

Trots tillbakagången är europeisk läkemedelsindustri framgångsrik.

? Vi sysselsätter mer än en halv miljon medborgare, vi investerar årligen 20 miljarder euro och bidrar med 40 miljarder euro till Europas ekonomi. Därmed är branschen den femte största i Europa, sade Tom McKillop.

Bra kvalitet till lågt pris

Idag är det USA som dominerar världens läkemedelsindustri och läkemedelsmarknad. Men framför allt förväntas framtida tillväxt ske i de ?nya? snabbväxande ekonomierna, som Kina och Indien, men efterhand även i Brasilien och Ryssland. Inte bara för produktion utan även forskning och utveckling. Och som marknad i takt med att levnadsstandarden ökar. Näst efter USA och Japan läggs mest investeringar av den internationella läkemedelsindustrin redan i Kina.

? Vi kan idag göra en högklassig studie med 45 000 patienter i Kina för tre miljoner dollar. Var i Europa kan man få samma kvalitet till samma låga kostnad, frågade Tom McKillop retoriskt.