Annons

Omega-3 -fettsyror påverkade inte hjärtrytmen

Det tycks inte som regelbundet tillskott av omega-3-fettsyror nämnvärt påverkar risken för rubbningar av hjärtrytmen. Det är slutsatsen från studien SOFA, som utförts vid 26 sjukhus i åtta europeiska länder.

27 sep 2005, kl 19:07
0

I studien ingick 546 patienter som fått en implanterad defibrillator efter svår hjärtrytmstörning eller som överlevt hjärtstopp.
Eftersom dessa patienters hjärtrytm övervakas kontinuerligt lämpar de sig väl för att studera hur exempelvis fiskolja med riklig mängd av omega-3-fettsyror påverkar hjärtrytmen över tiden.

Deltagarna slumpades till antingen 2 gram fiskolja per dag eller placeboolja.

? Efter tolv månaders uppföljning hade 30 procent i fiskoljegruppen och 33 procent i placebogruppen haft antingen livshotande arrytmier eller avlidit. Skillnaden var inte statistiskt signifikant, säger Ingeborg Brouwer, läkare vid Wagening Centre for Food Science, Nederländerna.

Däremot fanns det en tendens mot ett visst skydd hos den del av patienterna i studien som haft en tidigare hjärtinfarkt.
Där var motsvarande siffror 28 procent i fiskoljegruppen jämfört med 35 procent i placebogruppen.