Omapatrilat inte bättre än enalapril

Den kombinerade ACE- och NEP-hämmaren omapatrilat är inte bättre än enalapril. Däremot är de likvärdiga enligt resultaten från Overture-studien.

23 apr 2002, kl 16:52
0

Förväntningarna var stora på Overture-studien som lades till programmet bara några dagar innan kongressen började. Den dubbla mekanismen har visat lovande resultat i mindre studier men höll alltså inte i större sammanhang.

Studiens huvudprövare, Milton Packer från Columbia University i New York, tyckte ändå att omapatrilat är ett effektivt läkemedel eftersom det inte är sämre än enalapril.

Patienterna var i NYHA-klass II-IV och hade en ejektionsfraktion på mindre än 30 procent samt skulle ha varit hospitaliserade under de senaste tolv månaderna. Patienterna i de två grupperna gavs slumpmässigt 10 mg enalapril två gånger dagligen eller omapatrilat 40 mg fyra gånger dagligen.

Ej signifikant skillnad

De utvärderades avseende dödlighet och hospitalisering på grund av hjärtsvikt men ingen signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna. Milton Packer tolkade det som att grupperna, och därmed preparaten, var likvärdiga. Inte heller på mortalitet sågs någon skillnad, däremot på kardiovaskulär död eller hospitalisering, som visserligen var sekundär parameter.

Som tänkbar orsak spekulerade Milton Packer om optimal dos användes av omapatrilat eller om blodtryckssänkningen blev för stor.

Avseende biverkningar upplevde runt 14 procent hypotoni och yrsel i omapatrilatgruppen mot bara fyra procent i enalaprilgruppen.