Annons

Endast svag koppling mellan betablockad och ?vanliga? biverkningar

Enligt en poster som presenterades vid ACC finns det endast svaga kopplingar mellan användning av betablockad och vanliga biverkningar som trötthet, depression och sexuell dysfunktion.

23 apr 2002, kl 17:01
0

Annons

Dennis Ko vid Yaleuniversitetet har i en metaanalys sammanställt 13 studier med betablockad och tittat på vilka biverkningar som rapporterades. Urvalskriteriet var studier där biverkningar rapporterades, och substanser som i dagsläget är godkända av FDA för behandling av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och hypertoni. Studierna omfattade totalt runt 30 000 patienter som följdes mellan 6 och 59 månader.

Patienterna upplevde en signifikant ökning av trötthet (9 %) och sexuell dysfunktion (7 %) men inte depression (3 %). Vid en närmare analys sågs skillnad i biverkningar mellan äldre och yngre studier, med fler rapporterade biverkningar i äldre studier.

Enligt Dennis Ko ger inte undersökningen stöd för påståendet att betablockerare skulle ge upphov till någon betydande ökning av dessa biverkningar.