Annons

Bra att kombinera eptifibatid med enoxaparin

Det är både bättre och säkrare att kombinera eptfibatid med enoxaparin än med heparin enligt Interact-studien.

23 apr 2002, kl 16:59
0

Akut koronarsyndrom, bröstsmärtor orsakade av förträngda koronarkärl, omfattar hjärtinfarkt och instabil angina. Normal behandling är blodförtunnande läkemedel, och inkluderar generellt sätt glykoprotein (GP) IIb/IIIa hämning.

Interact-studien undersökte huruvida kombinationer av GP-hämmaren eptifibatid med antingen enoxaparin eller lågmolekylärt heparin, var likvärdiga avseende blödningsrisk. Sekundärt undersöktes ischemigrad och kliniska händelser såsom död, hjärtinfarkt och återkommande ischemi. Studien var öppen.

Färre dödsfall

746 patienter inkluderades i studien där två olika blodförtunnande kombinationer studerades i behandlingens akutskede, 48-96 timmar. Alla patienter fick eptifibatid och hälften randomiserades till antingen enoxaparin eller lågmolekylärt heparin, som tillägg till gängse behandling.

Behandlingarna utvärderades efter 30 dagar och visade mindre risk för allvarliga blödningar men en högre risk för mindre blödningar, färre dödsfall och hjärtinfarkter samt mindre ischemi i gruppen som fick enoxaparin istället för heparin i kombination med eptifibatid.