Annons

Eplerenon minskar proteinuri och vänsterkammarmassa

Den selektiva aldosteronblockeraren eplerenon minskar proteinuri hos diabetiker samt minskar vänsterkammarhypertrofi hos patienter med högt blodtryck.

23 apr 2002, kl 16:55
0

Resultaten från de två studierna som presenterades vid ACC visade att eplerenon vid behandling av diabetespatienter med högt blodtryck gav en signifikant större minskning av proteinuri jämfört med enalapril. Dessutom åstadkom bägge läkemedlen en lika stor minskning av vänsterkammarmassa.

Den första studien omfattade 257 patienter med diabetes typ II i kombination med hypertoni och proteinuri. De tre grupperna fick under 24 veckor upp till 200 mg eplerenon, 40 mg enalapril eller 200 mg eplerenon i kombination med 10 mg enalapril.

I slutet av studien hade behandlingen med eplerenon minskat proteinurin med 62 procent, jämfört med 45 procent för enalapril. Kombinationsbehandlingen minskade enalapril med 74 procent. Skillnaderna var statistiskt signifikanta.

Kombinationen bättre

Den andra studien presenterades av Bertram Pitt från University of Michigan Health System. Studien kallas 4E och jämförde effekt och säkerhet hos eplerenon, enalapril respektive en kombination av de båda. Här deltog 153 patienter med lätt till måttlig hypertoni och förstorad vänsterkammare (LVH).

Patienterna fick under en 24-veckorsperiod dagligen upp till 200 mg eplerenon, 40 mg enalapril eller 200 mg eplerenon i kombination med 10 mg enalapril

Efter nio månaders behandling hade eplerenon och enalapril gett 14,5 g respektive 19,7 g minskning av vänsterkammarmassan. Kombinationsbehandlingen gav 27,2 g.

Biverkningsprofilerna var likartade i de olika behandlingsgrupperna.

Vid presentationen ansåg Bertram Pitt att detta indikerar att eplerenon utöver sin effekt på blodtrycket också kan ha en skyddande verkan på njurarna och hjärtat.

Eplerenon granskas för närvarande av FDA i USA, avseende behandling av essentiell hypertoni, och undersöks för användning vid hjärtsvikt.