Annons

Notiser från ACC

ASA-resistens nytt begrepp på gammalt fenomen Patienter med hjärtkärlsjukdom kan utveckla resistens mot ASA. Problemet är inte nytt men det har börjat diskuteras på allvar först på senare tid. Ett enkelt test skulle kunna avhjälpa problemet. Det går ut på att med hjälp av ett enkelt blodprov från patienten, kan den behandlande läkaren snabbt se […]

23 apr 2002, kl 16:50
0

Annons

ASA-resistens nytt begrepp på gammalt fenomen

Patienter med hjärtkärlsjukdom kan utveckla resistens mot ASA. Problemet är inte nytt men det har börjat diskuteras på allvar först på senare tid.

Ett enkelt test skulle kunna avhjälpa problemet. Det går ut på att med hjälp av ett enkelt blodprov från patienten, kan den behandlande läkaren snabbt se om patienten är resistent mot ASA eller inte.

? Naturligtvis gäller det all behandling. Det finns alltid en viss del av patienterna som får en behandling där det inte ger någon effekt, säger Richard Kerensky, läkare i Gainsville, Florida, USA.

Azitromycin verkningslöst vid allvarlig hjärtsjukdom

Makrolidantibiotikan azitromycin ska inte ges till patienter infekterade med bakterien Chlamydia pneumoniae som också har instabil angina eller hjärtinfarkt. Azacs-studien undersökte om fem dagars tidig behandling med azitromycin kunde förebygga död, ickefatal hjärtinfarkt, revaskularisering men visade inga signifikanta skillnader efter sex månader. Inte heller den större och längre Wizard-studien kunde visa signifikant skillnad.

Tveksamma resultat för bosentan

Resultaten från de identiska Enable-studierna visar att långtidsbehandling med bosentan jämfört med placebo ovanpå standardbehandling inte minskade risken för död eller hospitalisering på grund av hjärtsvikt hos patienter med svår kronisk hjärtsvikt. I studierna ingick 1 613 patienter vid 151 centra. Bosentan är en endoteligantagonist som verkar genom att blockera endotelinreceptorn. Det leder till vasodilatation som teoretiskt kan vara fördelaktigt vid behandling av patienter med hjärtsvikt.