Annons

Ökad risk för stroke om du har psoriasis

Patienter med psoriasis löper ökad risk än andra att drabbas av förmaksflimmer och stroke. Det visar en ny dansk studie.

30 aug 2011, kl 12:27
0

Den danska studien har jämfört registerdata från 36 765 patienter med mild psoriasis samt 2 793 patienter med svår psoriasis, med 4 478 926 människor utan psoriasis.

För patienter med mild psoriasis var den justerade risken att drabbas av förmaksflimmer 1,50 för dem yngre än 50 år och 1,16 för patienter 50 år och äldre. Patienter med svår psoriasis hade en högre risk för förmaksflimmer om 2,98 (yngre än 50 år) och 1,29 (50 år och uppåt).

Patienter med svårare former av psoriasis uppvisade också högre risk att drabbas av ischemisk stroke, med en relativ risk om 1,97 och 2,80 hos patienter yngre än 50 år med mild och svår psoriasis. För patienter 50 år och äldre var den relativa risken 1,13 och 1,34 för patienter med mild och svår psoriasis.

Författarna menar att eftersom psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom kan den inflammationen bidra till uppkomsten av förmaksflimmer och ischemisk stroke. De avslutar med att konstatera att resultaten bekräftar tidigare forskning att patienter med psoriasis kan anses löpa ökad kardiovaskulär risk.