Annons

Samband mellan ftalater och diabetes

Personer som har förhöjda ftalatnivåer har en ökad risk för typ 2-diabetes. Det visar en studie från Uppsala universitet.

16 apr 2012, kl 12:39
0

Annons

Studien visar ett samband mellan den typ av ftalater som används i bland annat kosmetika och plaster och risk bland äldre att få diabetes.
– Även om våra resultat måste bekräftas i fler studier ger de stöd för hypotesen att vissa miljökemikalier kan bidra till uppkomsten av diabetes, säger Monica Lind, docent i miljökemi vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Forskarna har analyserat uppgifter från den så kallade Pivus-studien, där drygt 1 000 70-åriga kvinnor och män i Uppsala ingår. Resultaten visade inte oväntat att diabetes var vanligare bland de som var feta och hade höga blodfetter. Men de såg också ett samband mellan halten i blodet av ftalater och förekomst av diabetes, även då man tagit hänsyn till fetma, blodfetter, rökning och motionsvanor.  De med förhöjda ftalatnivåer hade en ungefär dubbelt så hög risk att få diabetes jämfört med de med lägre nivåer. Vissa av ftalaterna kunde kopplas till en stört insulinproduktion i bukspottskörteln.