Annons

Självtest av blodfetter ökade följsamheten

Självtestning i hemmet av kolesterolvärdet både ökar patienternas
medvetenhet om sjukdomen och förbättrar följsamheten. Det visar en
svensk studie.

16 apr 2012, kl 13:33
1

Annons

Många patienter slarvar med att ta sina läkemedel mot förhöjda blodfetter. Den så kallade Coll-studien har undersökt om ett självtest för kolesterol ökar patienternas följsamhet och hur kolesterolvärdena påverkas.

Studien genomfördes på 17 centra runt om i Sverige och inkluderade 257 patienter med hyperlipidemi och tillhörde en riskgrupp för hjärt-kärlsjukdom. Patienterna fick ett kit med information om sjukdomen och ett självtest för kolesterol för att själva kunna hålla koll på sitt LDL-kolesterol. Patienterna fick också fylla i uppgifter om följsamhet, motivation och LDL-kolesterolvärde. Studien pågick under 12 månader och sponsrades av Pfizer.

Vid studiens slut uppgav 93 procent att de tog 90 procent av sina läkemedel, jämfört med 95 procent vid studiens start. 45 procent av patienterna upplevde att deras motivation att ta sina läkemedel ökat och 67 procent av patienterna hade fått en ökad medvetenhet kring sin sjukdom. Men även patienternas kolesterolvärde förbättrades. Vid studiens start hade 32 procent av patienterna ett LDL-kolesterolvärde under 2,5 mmol/L. Efter 12 månader var den siffran 60 procent.

– Resultatet från studien visar att om patienten genom självtest får större ansvar för din behandling så ökar både förståelsen för sjukdomen och motivationen att medicinera enligt läkarens ordination. Att majoriteten av patienter når sina målvärden för kolesterol och därmed minskar risken att drabbas av hjärtsjukdom är inte bara positivt för patienten utan även i ett vidare hälsoperspektiv, säger professor Anders G Olsson som varit prövare i studien, i ett pressmeddelande.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Känner man sig sjuk av högt kolesterol? Nej, inte alls. Anders G Olsson borde veta bättre. Hyperlipidemi är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom – dessutom en riskfaktor som ifrågasätts.