Annons
Cancerpatienter i många länder utan läkemedel

Cancerpatienter i många länder utan läkemedel

I de flesta länder i världen har patienter ofta inte tillgång ens till basläkemedel mot cancer, visar en ny studie.

22 sep 2021, kl 12:48
0

Forskare från Storbritannien rapporterar om en mycket ojämn global tillgång till cancerläkemedel. De konstaterar att i de flesta länder i världen kan cancerpatienter inte ens få den viktigaste och mest grundläggande behandlingen. Slutsatsen bygger på en studie som är publicerad i Lancet oncology.

Enkät om global tillgång till cancerläkemedel

Studien genomfördes av forskare i Kings college London global oncology group i samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO. Den byggde på en online-enkät till framstående cancerläkare i olika länder. Sammanlagt medverkade 948 cancerläkare i 82 länder.

Deltagarna fick välja ut de 20 cancerläkemedel som de ansåg kunde göra störst nytta för folkhälsan i det egna landet. Därefter fick de svara på hur tillgängliga dessa läkemedel var för cancersjuka i landet.

De läkemedel som cancerspecialisterna ansåg var viktigast var främst äldre, förhållandevis billiga cytostatika och hormonläkemedel. De sju oftast valda läkemedlen var i fallande ordning doxorubicin, cisplatin, paclitaxel, pembrolizumab, trastuzumab, carbloplatin och 5-fluorouracil. Specialisterna menade att dessa var viktigast eftersom de har goda effekter för patienter med en rad olika cancersjukdomar. Med något undantag var de utvalda cancerläkemedlen också identiska med dem på WHO:s lista över essentiella mediciner.

Cancerpatienter har inte råd

När forskarna jämförde länder med olika ekonomisk standard såg de både likheter och viktiga skillnader. 15 läkemedel fanns med på listan oberoende av landets ekonomiska standard. Men på de resterande fem listplatserna syntes olikheter.

Cancerläkarna i låginkomstländer och länder med låg-medelhög inkomstnivå tog inte med några immunterapier på sina listor. Och det enda hormonläkemedlet de inkluderade var tamoxifen. På listorna från höginkomstländer och länder med medelhög-hög inkomstnivå fanns både immunterapier och nyare hormonläkemedel med.

Studien visade också att i låg- och medelinkomstländer har de flesta cancerpatienter svårt att ha råd även med de grundläggande cancerläkemedlen på listan. I många av dessa länder överstiger patientens kostnad för behandlingen 40 procent av kostnaden för mat.

Även från vissa höginkomstländer rapporterades ekonomiska hinder för patienterna att få rekommenderad behandling.

Efterlyser akuta åtgärder

– Vår studie visar att de viktigaste cancerläkemedlen i många länder inte prioriteras tillräckligt av de offentliga hälsosystemen. Den främsta orsaken till att patienter inte har tillgång till behandling är att de inte har råd med läkemedlen. Det är tragiskt eftersom de flesta av dessa läkemedel är äldre generika som innebär stora fördelar för patienten, säger professor Richard Sullivan, King´s college, som ledde studien i ett pressuttalande.

– De här problemen är störst i låg- och medelinkomstländer där cancerfrekvensen också ökar snabbast. Det finns ett akut behov av globala och nationella åtgärder för att se till att cancerpatienter över hela världen har tillgång till effektiva läkemedel.