Ojämlikt med samarbetsavtal

I går gick remisstiden för Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande ut. Apotekarsocieteten är liksom många andra kritisk till förslaget att landstingen ska förhandla med företag om priset på nya receptbelagda läkemedel.

25 feb 2013, kl 17:01
0

Remisstiden till apoteksutredningen har precis gått ut. Foto:Istockphoto

Många remissinstanser köper inte heller förslaget i delbetänkandet om att kombinera dagens värdebaserade prissättningssystem med en internationell referensprissättning, IRP. En av dessa är Apotekarsocieteten. Skälen som societeten anger är bland annat att en blandning av två system skulle bli svårtolkade för aktörerna, men också att IRP till skillnad mot det värdebaserade systemet inte gynnar framtagande och introduktion av nya läkemedel.

Branschorganisationer  som Lif, generika- och parallellhandlare säger nej till IRP, liksom enskilda företag, och till exempel Socialstyrelsen som helt avstyrker förslaget. Framför allt vänder myndigheten sig mot att IRP skulle införas efter att läkemedlet funnits fem år på marknaden. Om systemet ska införas bör det åtminstone gå tio år anser Socialstyrelsen.
Enligt utredningen skulle förslaget till prismodell för läkemedel utan generisk konkurrens innebära att apotekens intäkter minskar med cirka 40 miljoner om året, eftersom apotekens avtal med parallellhandlare minskar i betydelse. 40 miljoner kronor är en kraftig underskattning enligt branschorganisationen Sveriges Apoteksförening. I princip tycker branschföreningen att förslaget till ny prismodell för original utan generisk konkurrens är bra. Men blir det en realitet behöver apoteken få mer pengar i form av höjd handelsmarginal, enligt föreningen.

När det gäller samarbetsavtal mellan läkemedelsföretag och sjukvården för att förhandla ned priserna på läkemedel är Apoteksföreningen negativ. Vinnare kommer att bli företag med lägst pris. Det i sin tur innebär att kunskap om effekten av de olika läkemedlen i klinisk behandling försvinner menar föreningen som också påpekar att parallellhandeln kan sättas ur spel. Negativ är också Apotekarsocieteten som menar att förslaget motverkar målet om en jämlik vård i hela landet. Apotekarsocieteten varnar också för långdragna domstolsprocesser som skulle fördröja tillgången till nya effektiva läkemedel.

 
Även industrin är negativ till de här avtalen, medan många landsting tycker att idén bör utvecklas. Däremot anser landstingen liksom TLV, som också är positiv till förslaget, att det behöver regleras i en lag. Utredningen har inte lagt något sådant förslag. TLV anser också att en sådan förändring kommer att få konsekvenser för subventionssystemet som helhet och att regeringen bör utreda vilka effekterna kan bli.

När det gäller 24-timmars regeln, det vill säga att apoteken inom ett dygn ska ta hem ett läkemedel som en kund efterfrågar, är Apoteksföreningen nöjd med att den ska ses över och vill att regeln om den ska finnas kvar också ska gälla de andra leden i försörjningskedjan. Däremot vill föreningen inte ha ett gemensamt lagersystem för alla apotek, det vill säga att Apotekens Service skulle kunna lämna ut uppgifter till öppenvårdsapoteken om vilket eller vilka apotek som har ett läkemedel i sitt lager.

Socialstyrelsen tycker att förslagen som utredningen har för att säkra att patienterna får sina läkemedel inom 24 timmar är bra. Myndigheten kommer också med ett till: Apotek som inte klarar kravet borde bli skyldiga att erbjuda expressleverans till hemmet, arbetet eller annat apotek . Myndigheten föreslår också att det görs en lista på ett mindre antal läkemedel som alltid måste finnas inne på  apoteken.

Bland patientorganisationerna är Reumatikerförbundet mycket kritisk till hur utredningen arbetat. Enligt förbundet har utredarna inte kallat till några formella möten, något som de anser borde ha varit självklart. 

SPF, Sveriges Pensionärers förening framför främst kritik mot generikabytet som förvirrar för många äldre. I sitt remissvar föreslår pensionärsorganisationen  nu att utbyte inte ska ske för personer som är äldre än 75 år. Då skulle många fallolyckor och biverkningar som följd av dubbelmedicinering undvikas, hävdar organisationen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng