Annons
Nytt projekt ska lära barn mer om läkemedel

Nytt projekt ska lära barn mer om läkemedel

Med inspiration från Finland vill Läkemedelsverket öka kunskapen om läkemedel hos barn i grundskolan.

26 apr 2018, kl 11:23
0

Annons

Elin Kimland, projektledare Läkemedelsverket

Under våren startar Läkemedelsverket upp ett nytt projekt för att öka kunskapen om läkemedel och läkemedelsanvändning hos barn och unga. Tanken är att det ska kunna användas i undervisningen av lärare i grundskolan.

– Idén är att öka kunskapen om läkemedel hos barn redan i skolåldern. Varför använder man läkemedel, när ska man ta dem och när ska man låta bli?, säger Elin Kimland, utredare på Läkemedelsverket och ansvarig för projektet.
– Om man ger den kunskapen redan i skolåldern får vi en population som har goda kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning i vuxen ålder.

Projektet är delvis inspirerat av Läkemedelsfostran, framtaget av det finländska läkemedelsverket Fimea, som Läkemedelsvärlden.se har skrivit om tidigare. Läkemedelsfostran består av ett omfattande undervisningsmaterial för lärare i låg-, mellan-, och högstadiet och finns tillgängligt på Fimeas hemsida.

– Vi har tittat på Fimeas projekt och dragit lärdomar av det, men kommer inte att kopiera det rakt av. Vi kommer att börja med att inventera vilken typ av innehåll vi vill nå ut med, till vilken målgrupp och hur innehållet ska paketeras. Sannolikt blir det i digital form, säger Elin Kimland.

Några tänkbara inriktningar för innehållet är enligt Elin Kimland, undervisningsmaterial om olagliga läkemedel och om psykiskt ohälsa.

– De är båda områden som ökar, speciellt hos unga, vilket gör de angelägna att öka kunskapen om, säger Elin Kimland.

Projektet är ännu i sin linda och Elin Kimland tror att en pilotstudie kan bli aktuell under nästa år.

– Nu ska vi börja med att kartlägga behoven, inriktningen på innehållet och hur det ska distribueras. Hittills har vi fått positiv feedback från flera relevanta aktörer som exempelvis vårdpersonal, men vi vill gärna få fler inspel, inte minst från skolan, säger Elin Kimland.

Projektet om ökad kunskap om läkemedel hos barn och unga är en del av den nationella läkemedelsstrategin, och hör till de nya aktiviteter som lagts till i årets strategi.