Annons
Fälls för marknadsföring av läkemedel som inte fanns

Fälls för marknadsföring av läkemedel som inte fanns

Läkemedlet som beskrevs i en bilaga till Dagens Nyheter var godkänt i EU, men inte tillgängligt i Sverige.

25 apr 2018, kl 11:46
0

Annons

I en annons i Dagens Nyheters annonsbilaga med tema hälsa – DN Tema – berättade läkemedelsbolaget Merck AB om sitt nya MS-läkemedel Mavenclad under rubriken ”Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet för MS-patienter”.

Vidare beskrevs produkten som att ”Vi har nu tagit fram en ny produkt för MS-patienter med högaktiv sjukdom som är effektiv, kan förlänga tiden mellan skoven och minska sjukhusbesöken”. Texten gav därefter ytterligare information om läkemedlets beskaffenhet och doseringsintervall.

Läkemedlet godkändes i EU i slutet av augusti förra året, men var vid tiden för annonsbilagans publicering den 27 oktober ännu inte tillgängligt i Sverige.

I texten nämns visserligen inte läkemedlets namn, Mavenclad (kladribin), men bedömningen av läkemedelsbranschens informationsgranskningsnämnd, IGN, är att produkten beskrivs så ingående att det är tydligt att det är det texten handlar om.

IGN bedömer också att texten är ”klart efterfrågeskapande” för ett specifikt receptbelagt läkemedel mot multipel skleros och därmed bryter mot de branschetiska reglerna som förbjuder marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten.

Enligt läkemedelsföretaget Merck AB handlar det om ett missförstånd som berodde på ”snäva ledtider” och den mänskliga faktorn såtillvida att artikeln inte förhandsgranskats inom bolaget innan publicering. Bolaget ska också ha bett om att stoppa den digitala spridningen av artikeln, medan den fysiska bilagan redan hade hunnit tryckas.

IGN konstaterar att annonsen strider mot känd och väletablerad praxis vad gäller läkemedelsinformation och dessutom fått mycket stor spridning i och med införandet i en bilaga till Dagens Nyheter. Överträdelsen bedöms vara av allvarlig grad och Merck AB döms att betala 140 000 kronor.

Sedan slutet av mars i år ingår Mavenclad i högkostnadsskyddet.