Annons

Nya rutiner för indragningar

Idag, den 15 mars, införs nya regler för indragningar av läkemedel på
den svenska marknaden. Samma rutin gäller nu för både apotek,
partihandel och detaljhandel.

15 mar 2010, kl 13:01
0

Annons

De rutiner som idag gäller för indragning av läkemedel har funnits sedan 1980, då den så kallade  röda pärmen infördes som tagits fram av Läkemedelsverket, Läkemedelsindustriföreningen och Apoteket AB. När läkemedel nu säljs av andra apoteksaktörer och i detaljhandel uppdateras rutinerna.

Indragningen klassificeras efter allvarlighetsgrad enligt det system som gäller inom EU. Klass I är den allvarligaste graden och klass III är den minst allvarliga graden.

En indragning innebär att ett läkemedel tas bort från marknaden t.ex. om den bedöms kunna skada användaren.
– Omregleringen av apoteksmarknadens innebär försäljning av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln samt nya apoteksaktörer. Det finns ett behov av en enhetlig och enkel rutin som ska kunna tillämpas inom all läkemedelsförsäljning, säger Göran Everitt, farmacevtisk utredare på Läkemedelsverkets inspektionsenhet.  

De nya reglerna innebär att samma blankett vid indragningar för både partihandlare, apotek och detaljhandel. Spridningen av information sker genom kaskadreaktioner från läkemedelsföretaget till distributörer, partihandlare och vidare till enskilda apotek, vårdinrättningar eller dagligvaruhandel beroende på hur läkemedlet har distribuerats. Varje led i distributionskedjan ansvarar för spridningen till nästa led.

Förändringen som börjar gälla den 15 mars omfattar konventionella läkemedel, växtbaserade läkemedel traditionella växtbaserade läkemedel inklusive antroposofiska medel, naturläkemedel, vissa utvärtes medel, lagerextempore och homeopatika