Negativt för Sutent i bröstcancerstudie

Pfizer har drabbats av  bakslag när två studier med Sutent till
bröstcancerpatienter inte visat på positiva resultat. Företaget har
dessutom avbrutit en studie med läkemedelskandidaten figitumumab mot
lungcancer.

15 mar 2010, kl 13:51
0

Annons

I förra veckan kom två negativa besked från Pfizer. Dels meddelade de att två fas III-studier med cancerpreparatet Sutent (sunitinib) mot avancerad bröstcancer  inte nådde de primära målen. Pfizer meddelade också att en fas III-studie med den monoklonala antikroppen figitumumab.

Figitumumab testades tillsammans med Tarceva (erlotinib) som andra eller tredje linjens behandling för patienter med tidigare behandlad viss typ av avancerad icke-småcellig lungcancer. Studien avbröts då patienterna inte uppnådde någon signifikant förbättring jämfört med enbart erlotinib.

På fredagen kom också beskedet att Sutentstudierna avbrutits. I studien SUN 1064 undersöktes effekten av sunitinib i kombination med docetaxel som första linjens behandling hos patienter med HER-2-positiv bröstcancer. Resultaten visade inte på någon längre progressionsfri överlevnad jämfört med bara kemoterapi. I den andra studien SUN 1099, fick patienterna med tidigare behandlad avancerad bröstcancer sunitinib tillsammans med Xeloda (capecitabin). Patienterna som fick kombinationsbehandlingen fick inte bättre resultat än de som bara fick capecitabin.

Pfizer meddelar att de kommer att fortsätta att titta på Sutent som behandling för solida tumörer som prostatacencer och icke-småcellig lungcancer.