Annons

Nya mekanismer för kortikosteroider kartlagda

Kortikosteroider kan påverka en speciell typ av T-celler och därigenom
hämma allergiska inflammationer. Den verkningsmekanismen presenterar
brittiska forskare i en ny studie.

18 maj 2009, kl 11:07
0

Allergiska reaktioner triggas ofta igång genom att en viss typ av T-celler aktiveras, de så kallade Th2. Th2 producerar tre typer av cytokiner som leder till de typiska inflammationer som uppstår vid en allergisk reaktion. Kortikosteroider är en vanlig behandlingsform för att hämma reaktionerna men verkningsmekanismen bakom är inte helt klarlagd.

En brittisk forskargrupp ledd av Peter Barnes vid Imperial Collage i London tror sig ha kommit förklaringen på spåren. Genom laboratorieförsök med blodprover från sju patienter med mild astma har de studerat verkningsmekanismer för kortikosteroiden flutikason.

Det såg att flutikason påverkar halten av cytokiner via två signalvägar. Båda hämmar translokation av GATA-3, ett nyckelprotein som reglerar bildning av cytokin. Enligt forskarna bakom studien kan dessa mekanismer förklara för den märkbara effekt som kortikosteroider har för att hämma allergiska reaktioner.

Studien finns publicerad i PLoS Medicine.