Annons

Ny terapi förebygger hjärtinfarkt

Ett nytt läkemedel som motverkar kärlsammandragning kan bromsa utveckling av åderförkalkning.

18 nov 2002, kl 13:03
0

Att blockera funktionen hos det kärlsammandragande ämnet endotelin kan förbättra prognosen för patienter med åderförkalkning. Förhoppningen är att det inom fem år kan finnas ett färdigt läkemedel som kan fungera som bromsmedicin vid åderförkalkning.
I blodkärlen bildas det kraftigt kärlsammandragande äggviteämnet endotelin-1 (ET-1). Hos friska personer är bildningen av ET-1 liten, men patienter med åderförkalkning har förhöjda värden av ET-1. Genom att ge små injektioner av substansen ERB (endotelinreceptorblockerare) till patienter har en forskargrupp vid Karolinska Institutet i Stockholm visat att de klassiska tecknen på åderförkalkning kan bromsas. Resultaten presenterades nyligen i en avhandling av Felix Böhm.n