Antidepressiva länkas till risk för hjärtsjukdom

En amerikansk tvillingstudie visar att det finns en ökad risk att
drabbas av arteroskleros för den som behandlats med antidepressiva
medel. I alla fall om man är man och medelålders.

4 apr 2011, kl 12:56
0

Det är en studie av manliga 500 manliga tvillingar med en medelålder av 55 år som visar på kopplingen hjärt-kärlsjukdom och antidepressiva läkemedel. I 59 av tvillingparen hade den ena brodern behandlats med antidepressiva och den andra inte.  Bland de som behandlats såg forskarna att tjockleken på karotisartärerna var i snitt fem procent mer än för de som inte behandlats.

Trängre och tjockare artärer är en känd riskfaktor för att drabbas av hjärtattack och stroke. Forskarna bakom studien presenterade sina resultat i helgen vid den amerikanska kardiologkongressen, ACC, i New Orleans. De säger att de inte såg något samband mellan depression i sig och en ökad förträngning av artärerna hos studiedeltagarna. Studiedeltagarna använde olika typer av antidepressiva men omkring 60 procent av dem behandlades med SSRI. Sambandet syntes för alla typerna.  

En av studieförfattarna, Amit Shah, säger till Reuters att en hypotes bakom mekanismen skulle kunna var att en ökad mängd av vissa signalsubstanser som serotonin skulle kunna leda till att blodkärlen drar ihop sig vilket resulterar i ett minskat blodflöde och ett högre blodtryck.