Annons

EU vill ha mer transparenta subventionsbeslut

För att underlätta för läkemedelsföretag som ska ansöka om
subvention och priser i flera olika länder vill Europakommissionen ha
mer transparens mellan länderna. Syftet är att det ska bli lättare att
veta hur besluten tas.

4 apr 2011, kl 12:11
0

Regelverket som styr öppenheten faller under det så kallade transparensdirektivet och har inte ändrats sedan 1989 med avseende på subventioner för läkemedel. Nu tycker Europakommissionen att det är dags eftersom mycket har förändrats på läkemedelsmarknaden sedan dess. Ett av direktivens syften är att underlätta för handel av läkemedel mellan EU-länderna. Men beslut om prissättning och subvention, avgörande för företagen, bestäms nationellt i varje land.

Kommissionen har nu gått ut med en publik förfrågan om vad de bör tänka på för att förbättra nuvarande regelverk. Några av de aspekter som kommer att tas upp är förseningar i prissättnings och subventionsbeslut och möjligheten att införa straff för sådana förseningar liksom vilket roll EG-domstolen ska spela i frågan.

Enligt Europakommissionens vice president, Antonio Tajani, är öppenhet mellan länderna vad gäller prisbesluten viktigt för en dynamisk läkemedelsmarknad inom EU liksom för att underlätta för medlemsländernas hårt belastade hälso- och sjukvårdsbudgetar.

Fram till den 25 maj tar kommissionen emot förslag och åsikter på vad de bör tänka på vid översynen av direktivet.