Annons

Nu finns GPP-standard för god apotekssed även i Sverige

GPP, Good Pharmacy Practice, beskriver hur apoteken ska ta hand om kunderna på bästa sätt. Internationellt finns det sedan 1993, och från idag även i Sverige. Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten har gemensamt tagit fram Sveriges första GPP.

6 okt 2011, kl 11:37
1

Annons

Under monopoltiden ansvarade Apoteket AB för att alla kunder togs om hand på bästa sätt. Därmed behövdes ingen GPP, Good Pharmacy Practice, hävdades det.

Men nu finns det även i Sverige, och idag presenterar Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten en svensk GPP, för den svenska apoteksbranschen. GPP-standarden baseras på en internationell standard formad av Världshälsoorganisationen, WHO och FIP, den internationella farmaceutfederationen.

– Apoteksmarknaden tar ansvar. GPP-standarden blir ett verktyg för alla Sveriges farmaceuter att ta ansvar och försäkrar sig om att apotekens kunder erbjuds rätt kvalitet och service, säger Johan Wallér, vd i Sveriges Apoteksförening.

GPP tar fasta på att apoteksbranschen är en del av hälso- och sjukvården. Apotekens rådgivning ska ha en hög kvalitet och alltid utgå från kundens behov. Till exempel utgör kundens ålder, utbildning, livssituation etc, viktiga faktorer för att rådgivningen verkligen når kunden på kundens egna villkor. Det är först då som farmaceuternas rådgivning kan spela en avgörande roll för hur kunden fullföljer sin läkemedelsbehandling.

– Syftet med svensk GPP är att, med utgångspunkt i befintlig lagstiftning, ?best practice? och etiska överväganden säkerställa kvalitetsarbetet inom apoteksbranschen. Därmed uppfylls samhällets krav på service, kvalitet, och hälso- och sjukvårdspolitiska mål, säger Andreas Furängen, vd för Apotekarsocieteten.

Genom GPP får nu apotekspersonalen i Sverige, oberoende av arbetsplats, en gemensam grund för hur de ska arbeta med kunderna och hur rådgivningen ska ges. Svensk GPP omfattar all apotekspersonal och apotekets ägare/tillståndsinnehavare.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Tragiskt det tog två år att producera denna guideline och sedan släpper man ett 7 sidor fåordigt dokument. Dokumentet är då fullt av fel i layout samt proppat med stavfel.
    Det är svårt att ta FRUängens dokument seriöst. I det fattiga tillståndet dokumentet är idag så kommer det förhoppningsvis aldrig implementeras i svensk lagstiftning. Detta dokument är ett hemmabygge som förbättrar herr FRUängens CV, på samma sätt som avmonopoliseringen leder till Häggans tryggade framtid.