Hjärtat ska själv distribuera sina varor

Apotek Hjärtat är inte nöjd med dagens distribution av läkemedel och handelsvaror till kedjans apotek. Målet att alla kunder ska få sina läkemedel inom 24 timmar uppfylls inte i tillräckligt hög utsträckning. Därför satsar man nu på en egen lösning.

6 okt 2011, kl 12:56
0

Annons

Den nya distributionen ska omfatta hela apotekssortimentet från läkemedel till handelsvaror. För att lyckas med det bygger man upp en egen lager- och distributionslösning, för att ta ett helhetsansvar för att tillhandahålla läkemedel till företagets slutkunder.

? Det viktigaste för oss är att konsumenterna får rätt läkemedel i rätt tid. Tyvärr är det inte så i dag. Vår nya modell kommer att öka leveranssäkerheten till konsument, säger Jostein Lönberg, vice vd Sortiment/Inköp på Apotek Hjärtat.

Enligt ett pressmeddelande har Apotek Hjärtat har sedan omregleringen sökt lösningar inom ramen för befintliga distributionsvägar men har inte kunnat finna en samsyn med befintliga grossister. Dagens system är leverantörsstyrt (respektive läkemedelsföretag har valt vilken av två befintliga grossister man vill arbeta med). Det innebär att apoteken idag måste ta emot flera leveranser från olika grossister, utan att kunna påverka exempelvis beställnings- eller leveranstider.

Leveranssäkerheten mot konsument måste öka och leverantörerna måste komma närmare slutkonsument. Denna typ av förändring har skett i andra branscher under lång tid och den omreglerade apoteksmarknaden har gjort att det nu är apotekens tur.

Jostein Lönberg menar också att erfarenheter från Norge visar att när apotekskedjorna är vertikalt integrerade med distributionsledet leder detta till bättre logistik genom bland annat bättre lagerstyrning och mer effektiv distribution.

– Vi för redan samtal med tillverkare av receptbelagda läkemedel inför förändringen och därmed förändrar vi helt den befintliga leverantörsstyrda distributionsmönstret, fortsätter Jostein Lönberg.

Andra strukturella förbättringar som förväntas rör returhantering, svinn, hållbarhetsstyrning och minskad miljöpåverkan genom en mer effektiv distribution.

Apotek Hjärtat har valt Green Cargo Logistics som logistikpartner.