Annons

Hur oberoende var Life-studien?

Anmäld: MSDAnmälare: IGMÄrende: Brevutskick CozaarÄrendenr: IGM W418/02Utgång: Fälld

18 nov 2002, kl 12:59
0

Annons

På hemsidan och i nr 5/02 har Läkemedelsvärlden redovisat Lifestudiens resultat och det brev som MSD skickade ut till 7000 svenska läkare kort efter studiens publicering.
Brevet var underskrivet av studiens huvudprövare, Björn Dahlöf, och beskrev studiens resultat i positiva ordalag med uttryck som ?överlägsna fördelar? och ?överlägset minskad risk?.
Brevet skickades ut på Göteborgs Universitets brevpapper men i kuvert utan avsändare. Dessutom, enligt MSD, av misstag och för snabbt, och enligt Björn Dahlöf utan hans vetskap.
IGM tog upp brevet som ett initiativärende och fällde MSD för tilltaget. Björn Dahlöf svarar för brevets innehåll vilket skyddas av Tryckfrihetsförordningen.
MSD medgav i sitt svaromål att brevet distribuerats i strid med reglerna och ålades av IGM att betala en IGM-avgift om 60000 kronor.
Diskussionen har nått även till stora medicinska tidningen Lancet. Där redovisas i några debattartiklar att MSD återigen har skickat ut brevet till ett stort antal läkare även i andra länder, bland annat Holland. Tonen och positivismen genomsyrar breven som får skarp kritik av författarna.n