Annons
Ny studie: Det är bättre att ge vaccin i samma arm
Att ta vaccin i samma arm ger bättre skyddd. Foto: Istock

Ny studie: Det är bättre att ge vaccin i samma arm

Flerdosvaccin bör ges i samma arm varje gång. Immunsvaret blir effektivare, visar en undersökning.

15 aug 2023, kl 10:10
0

Annons
Laura Ziegler Foto: Thorsten Mohr/Saarland University

Laura Ziegler
Foto: Thorsten Mohr/Saarland University

Är det bättre att ge vaccin i samma arm? Ja, så verkar det vara.

Det visar den första vetenskapliga studien som någonsin gjorts av frågan. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften E-bio medicine, en del av The Lancet Discovery science.

– Vår studie visar att vaccinationer som ges i samma arm genererar ett starkare immunsvar än vaccinationer som ges i båda armarna, förklarar Laura Ziegler, doktorand vid Saarland universitetet i Tyskland, som är huvudförfattare till studien i en kommentar.

Ingen har ställt frågan tidigare

Vaccinationer som behöver ges i flera doser kan ges på olika sätt.

Sjukvården kan ge den första vaccinationsdosen i ena armen och sedan ge boosterdosen i den andra armen.

Både första dosen och boosterdosen kan också ges i samma arm.

Fram till idag har inga forskare undersökt om det ens spelar någon roll hur sjukvården gör.

– Frågan verkar så banal, så trivial att ingen tidigare har tänkt på att ställa den, säger professorn och handledaren Martina Sester.

Undersökte vaccinationer mot covid-19

Forskarna Laura Ziegler och Martina Sester studerade frågan i samband med Tysklands vaccinationskampanj mot covid-19.

I studien ingår 303 personer som fick sin första dos och sin boosterdos av mRNA-vaccinet från Biontech i starten av landets vaccinationskampanj.

Försökspersonerna fick sin boosterdos endera i samma arm som den första dosen eller i den andra armen.

Bättre att ge vaccin i samma arm

Forskarna mätte sedan hur försökspersonernas immunförsvar reagerade beroende på i vilken arm de fått sin andra dos.

Vissa markörer för vaccinsvar visade inte på någon skillnad mellan grupperna.

Men det slående resultatet är att vilken arm boosterdosen gavs påverkade antalet cytotoxiska CD8+ T-celler två veckor efter att vaccinet getts.

De här cellerna kallas ofta “mördar T-celler” och är en viktig del av immunförsvaret.

Resultaten visar att mördar T-cellerna var signifikant högre hos de försökspersoner som fått båda vaccindoserna i samma arm.

Stick i samma arm effektivare

Bland personerna som fått vaccindoserna i samma arm hittade forskarna mördar T-celler hos 67 procent.

Hos försökspersonerna som fått boosterdosen i andra armen kunde forskarna upptäcka mördar T-celler hos 43 procent.

Aktiverar lymfkörteln i ena armen bättre

Forskaren Laura Ziegler anser att resultaten tyder på att vaccininjektioner i samma arm ger bättre skydd om personen blir infekterad med sars-cov-2-viruset.

En förklaring kan vara att lymfkörteln i armhålan, som har en viktig roll när det gäller immunförsvarets T-celler och antikroppar, aktiveras effektivare.

Vid den andra vaccinationen i samma arm är lymfkörten på just den sidan så att säga redan triggad och beredd.

Gör antikropparna effektivare

T-mördarcellerna förstör inte viruset medelbart. Däremot fäster de sig på viruset och hindrar det från att göra mer skada.

De gör det också lättare för immunförsvarets storätande celler, makrofager, att hitta viruset och förstöra det genom att äta upp det.

Antalet antikroppar mot covid-19 skiljde sig inte mellan grupperna. Däremot visade det sig att försökspersonerna som fått båda doserna i samma arm hade ytterligare en positiv effekt.

Deras antikroppar hade lättare att binda till virusets spikeprotein. Det betyder att antikropparna hos de som vaccinerades i samma arm kan göra ett bättre jobb än antikropparna hos de som fick sina vaccindoser i båda armarna, förklarar Martina Sester.

Allmänt bättre sticka samma arm

De tyska forskarna anser att deras resultat tycks visa att vaccinationer i samma arm kan ge bättre skydd mot infektion och allvarlig sjukdom i covid-19.

Resultaten stödjer också att det rent allmänt skulle kunna vara bättre att ge vaccinationer som måste ges flera gånger i samma arm, anser det.

Men det krävs mer forskning innan det går att helt säkert säga att resultaten går att översätta till andra vaccinationer som tas flera gånger, exempelvis influensavaccin.

Vården kan börja göra det direkt

I diskussionen i studien konstaterar de att resultaten kan börja användas direkt i klinisk praktik. Det kostar inte sjukvården mer att ge vaccindoserna i samma arm och det ger inte fler biverkningar.

Frågan om vilken arm som vaccinet ska ges i visade sig inte vara så naiv ändå, konstaterar forskarna.