Ny spermie-plugg testas på amerikanska män

Jakten på en manlig motsvarighet till p-pillret pågår fortfarande. Ett forskande företag har övergett det hormonella spåret, och satsar istället på en plugg som fångar in spermierna – ett reversibelt alternativ till vasektomi.

8 maj 2006, kl 16:52
0

Läkemedelsföretaget Shepherd utvecklar en ny typ av preventivmedel som ska testas på 90 män i USA. Preventivmedlet är tänkt att fungera som en reversibel vasektomi. Metoden går ut på att en plugg, så kallad intra vas device (IVD) sätts in som blockerar sädesledarna och hindrar spermier att simma ut.
En pilotstudie på 30 män visade att metoden hade effekt. Männen hade ingen eller mycket låga halter sperma i sädesvätskan, för låga för att ge upphov till graviditet.
Effekten var reversibel då metoden testades under en dag. Vid försök med apor har metoden varit reversibel även efter sju månaders användning. För tillfället kan företaget inte garantera att IVD-metoden är helt reversibel efter lång tids användning hos män.
Många män över 35 år väljer att genomgå vasektomi, ett enkelt ingrepp som tar femton minuter och gör att vederbörande inte kan få barn. Eftersom ingreppet anses vara permanent är metoden oftast inte ett alternativ för yngre män.
Försök med liknande metoder pågår även i Indien och Kina.