Ny rekommendation om variantanpassade vacciner

Ny rekommendation om variantanpassade vacciner

Två variantanpassade covid-19-vacciner kan ges även till tidigare ovaccinerade personer, anser EMA.

7 dec 2022, kl 08:55
0

En ny rekommendation om variantanpassade vacciner mot covid-19 kommer nu från en krislägesgrupp inom EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Det är EMA:s Emergency task force som gjort en förnyad bedömning av hur två av de omikronanpassade vaccinerna kan användas. De är godkända enbart som påfyllnadsvacciner efter tidigare grundvaccinering. Men krislägesgruppens rekommendation är att de kan användas även som grundvaccinering av personer som inte tidigare fått något covid-19-vaccin.

Godkända som påfyllnad

De vacciner det handlar om är de två från Pfizer/Biontech respektive Moderna som är riktade dels mot ursprungsvarianten av covid-19-viruset och dels mot varianterna omikron BA.4 och 5. De blev tidigare i höst godkända som påfyllnadsvacciner och används nu för detta.

EMA:s Emergency task force baserar sin slutsats delvis på  laboratoriestudier och delvis på data om ovaccinerade personer som inte tidigare haft covid-19 och som smittas med BA.4 och 5. Immunsvaret hos dessa personer talar för att grundvaccinering med de variantanpassade vaccinerna bör ge ett brett immunsvar, menar gruppen. När det gäller säkerheten är slutsatsen att den är jämförbar med den välkända säkerhetsprofilen hos originalvaccinerna.

Ger ny rekommendation om variantanpassade vacciner

Gruppen anser därför att det går bra att grundvaccinera tidigare ovaccinerade barn och vuxna med de båda omikronanpassade vaccinerna. Denna rekommendation gör det möjligt för EU-länderna att använda vaccinerna på det sättet om det blir nödvändigt.