Annons
Ny myndighet föreslås för etikprövningar

Ny myndighet föreslås för etikprövningar

Nu lägger regeringen en proposition som föreslår en ny myndighet som ska ersätta etikprövningsnämnderna.

23 nov 2017, kl 14:20
0

Myndigheten, som helt enkelt föreslås heta Etikprövningsmyndigheten, ska hantera all etikprövning för forskning på människor. Dagens etikprövningsnämnder kommer i och med inrättandet av den nya myndigheten att läggas ner.

Myndigheten ska enligt propositionen vara indelad i sex verksamhetsregioner: Lund, Linköping, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Genom en central ärendefördelning ska ansökningarna hanteras av de olika avdelningarna, som ska finnas i samma regioner som idag.

Beslut av Etikprövningsmyndigheten ska kunna överklagas till Överklagandenämnden för etikprövning, vilket blir den Centrala etikprövningsnämndens nya namn.

– Vår översyn av den nuvarande organisationen visade att mycket i dagens system fungerar bra, men också att nämnderna har svårt att utveckla och effektivisera verksamheten. De har inte heller haft förutsättningar att skapa en helt enhetlig tillämpning av regelverket över landet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Lagen med den nya myndigheten föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.