Annons

Ny lag om läkemedelreklam lägger mer ansvar på Läkemedelsverket

Läkemedelsverket får nu ett helt annat lagstöd för att granska läkemedelsföretagens marknadsföring. Nyordningen kan innebära att fler tvister blir rättssak.

20 mar 2006, kl 11:08
0

I Sverige har till skillnad mot övriga EU-länder förbudet mot reklam riktad till allmänheten för receptbelagda läkemedel upprätthållits genom en frivillig branchöverenskommelse. Men från och med i vår blir det enligt lag förbud mot sådan marknadsföring.
Då införlivas ett 14 år gammalt EU-direktiv också i den svenska lagstiftningen.

Omfattar all marknadsföring

Det nya regelverket innehåller detaljerade regler och gäller varje form av marknadsföring, såväl den som riktar sig till allmänhet som den som riktar sig till förskrivare. Läkemedelsverket ska också föreskriva och följa upp vilken utbildning läkemedelskonsulenter får.

– Vi har fått ett utvidgat ansvar och också starkare muskler, säger Rikard Bergman, jurist på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har hittills vänt sig till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, när man ansett att ett företag brutit mot reglerna.

De tre senaste åren har myndigheten gjort ett 40-tal anmälningar dit. I ungefär hälften av fallen har NBL gått på Läkemedelsverkets linje.

– Det är ju naturligtvis inte roligt att som myndighet vara beroende av företagens marknadsdomstol, säger Björn Beermann, som är den på Läkemedelsverket som främst granskat och anmält reklam till NBL.

Ingen ändring i sak

Torsten Brink, sekreterare i NBL, menar att den nya lagen inte behöver betyda så mycket.

– Rent formellt visade det sig nödvändigt med ett lagstöd. Men för de företag som följt vår frivilliga överenskommelse blir det inte någon ändring i sak. De har ju redan följt EU-direktivet. Men förvisso har Läkemedelsverket som tidigare varit tvungna att vända sig till NBL nu fått andra medel att använda. Om man vill.

– Den nya lagen kräver att vi agerar direkt mot företaget och meddelar att den här reklamen innehåller påståenden som inte är förenliga med lagstiftningen, säger Rikard Bergman.

Företaget kan då välja att överklaga beslutet hos länsrätten eller följa det.

– Risken för tvister blir kanske större eftersom det som tidigare gällt ju varit en frivillig reglering som företagen åtagit sig att följa.

Därför kommer Läkemedelsverket troligen också att skicka alla ärenden för kännedom till NBL. Om NBL väljer att agera och man den vägen får en snabbare frivillig lösning finns det ingen anledning för myndigheten att gå vidare.