Annons

Risker med superantikropp framfördes redan 2005

I samband med en vetenskaplig artikel publicerad förra året framkom teorier om hur den nya typen av superantikroppar skulle kunna ge en ospecifik, kraftig attack på normal vävnad.

20 mar 2006, kl 15:36
0

Fortfarande finns ingen klarlagd orsak till att sex försökspersoner fick en kraftig reaktion med svällande kroppar och sviktande inre organ efter att de injicerats med substansen TGN1412.
Men förklaringen kan ligga i den starka effekt substansen har på immunförsvaret. Teorin redovisas i det senaste numret av tidskriften NewScientist.
Bakgrunden är en vetenskaplig artikel i tidskriften Nature Immunology som publicerades för ett år sedan. Artikeln handlar om hur TGN1412 påverkar immunförsvaret. Substansen kallas för en superagonist, och den ger mycket starkare immunreaktioner än andra liknande läkemedel. En skillnad är att substansen inte behöver en co-stimulering för att kicka igång responsen, vilket andra monoklonala antikroppar som påverkar samma T-cellreceptor behöver. Normalt triggas inte T-cellerna förrän en andra molekyl också binder, som är specifik för den vävnad de ska attackera. TGN1412 triggar igång reaktionen direkt utan hjälp.
I en kommentar publicerad i Nature Immunology skriver Peter Linsley från Rosetta Inpharmatics:
?Lyckligtvis sker inte denna superstimulering naturligt, för T-celler som aktiveras på detta sätt skulle sakna specificitet för en viss antigen och skulle kunna ge upphov till en urskiljningslös attack på normal vävnad. ?
Ken Campbell, ansvarig för klinisk information på en forskningsfond i Storbrittanien säger:
"Man kan verkligen säga att baserat på vad företaget redan sagt om TGN1412 är den mest rimliga förklaringen en ospecifik aktivering av NK-celler vilket lett till en urskiljningslös cellförstörelse. Detta skulle vara förenligt med multipel organsvikt."

Tanken var förmodligen att TGN1412 skulle aktivera en subgrupp av T-celler som hämmar aktiveringen av immunförsvaret, och hindrar det från att attackera de egna cellerna så som vid autoimmuna sjukdomar, skriver NewScientist.
Istället tycks substansen ha åstadkommit det rakt motsatta, säger Michael Ehrenstein från University College i London till tidningen.


Ingen död hund
Företaget som forskat fram substansen, TeGenero, skriver själva på sin hemsida:
?Det är väl känt för immunologer över hela världen att läkemedel som har viktiga molekyler på T-lymfocyter som CD28 som mål måste utvecklas mycket noggrant.?
Men på flera ställen vidhåller de också att alla prekliniska studier pekade på att substansen var säker. Studier på kaniner och apor i doser upp till 500 gånger högre än de försökspersonerna fick gav inga allvarliga biverkningar eller dödsfall, skriver företaget.
Uppgifter i medier om att en hund skulle ha dött av läkemedlet stämmer inte, enligt företaget har TGN1412 inte prövats på hundar.
Läget är fortfarande kritiskt för två av försökspersonerna i den brittiska prövningen, men tillståndet har enligt brittiska medier förbättrats för alla sex männen.