Annons

Behandling kan hjälpa små barn med hepatit B

En kombinationsbehandling med antivirala medel och interferon alfa kan få barn med kronisk hepatit B att uppnå full viruskontroll. Den rådande uppfattningen, att antiviral behandling av små barn med viral hepatit B inte har någon effekt, kanske därför måste omprövas.

21 mar 2006, kl 12:51
0

Mer än 300 miljoner människor i världen har kronisk hepatit B. De flesta nya infektioner av viral hepatit B (HBV) drabbar barn i unga år, och omkring 90 procent blir kroniska bärare. Det innebär ökade risker för bland annat levercancer senare i livet.

I en pilotstudie utförd av vid King´s College Hospital i London, har 23 barn fått en kombinationsbehandling av den antivirala substansen lamivudin och interferon alfa. Resultaten, som presenteras i The Journal of Pediatrics (2006: 148; 228-33), visar att 78 procent av barnen blir HBV-DNA negativa, och 17 procent uppnår full viruskontroll. Den effekten har hållit i sig vid en uppföljning 40 månader efter behandlingen.

Forskarna bakom studien säger att resultaten är provokativa, eftersom den rådande uppfattningen är att antiviral behandling av små barn med viral hepatit B inte har någon effekt. Tidigare studier, bland annat i Sverige, har visat att kombinationsbehandling är överlägsen en behandling med enbart interferon vid kronisk hepatit C.