Annons

Ny antibiotikaresistent bakterie hittad i människa

En ny typ av meticillinresistenta stafylokocker, MRSA, som för första gången hittats i mjölkkor, har nu även identifierats i människa.

17 feb 2012, kl 12:23
0

Smittskyddsinstitutet, SMI, har under 2011 upptäckt en ny variant av MRSA i ett fåtal fall hos människa. Den nya varianten går inte att identifiera med hjälp av vanliga analysmetoder. Därför har SMI gått igenom prover från tidigare år och med en ny metod hittat ytterligare fall.

Efter upptäckten 2011 uppmanade SMI laboratorier och smittskyddsenheter i Sverige att skicka in misstänkta fall av resistenta stafylokocker till SMI för analys.

? Sedan vårt utskick har vi identifierat ett drygt tiotal isolat med denna variant vilket motsvarar cirka en procent av det totala antalet nyanmälda MRSA i Sverige under 2011. Även om det idag alltså inte finns något som talar för att denna nyupptäckta variant är ett stort problem för människa i Sverige så är det viktigt att vi har kontroll även på nya varianter, säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid SMI, på myndighetens webbplats.

Eftersom den nya varianten av MRSA nu har hittats hos både mjölkkor och människa, är det enligt Socialstyrelsen viktigt att fråga efter eventuella djurkontakter när man försöker spåra smittan.