Annons
NT-rådet: Avvakta med nässpray mot depression

NT-rådet: Avvakta med nässpray mot depression

NT-rådet uppmanar regionerna att avvakta med att använda esketamin i form av nässpray mot depression.

24 jan 2020, kl 10:38
0

Spravato (esketamin) är en nässpray mot depression som läkemedelsmyndigheterna i USA och Europa godkände i fjol. Indikationen är behandling av vuxna med svårbehandlad, moderat till allvarlig depression som inte svarat på minst två olika behandlingar med andra antidepressiva läkemedel. Patienterna ska komma till kliniken och få behandlingen där.

Godkännande från EU:s läkemedelsmyndighet EMA kom strax före jul. NT-rådet, regionernas gemensamma organ för införande av nya terapier rekommenderar nu dock vården runt om i Sverige att vänta med att börja använda Spravato. Detta tills NT-rådet hunnit göra en hälsoekonomisk värdering av den nya behandlingen.

För att göra den värderingen behöver rådet en hälsoekonomisk bedömning från Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, som ännu inte är klart med sin bedömning av den nya depressionsbehandlingen.

NT-rådet skriver att regionerna bör avvakta ”för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.”

I en tidig bedömningsrapport om Spravato i mitten av 2019 konstaterade NT-rådet att målgruppen för läkemedlet är stor vilket kan medföra höga kostnader för regionerna. Depression är en folksjukdom med en så kallad punktprevalens på 5-8 procent. Så stor andel av den vuxna befolkningen har alltså vid vilken vald tidpunkt som helst depression. Och trots att det finns många antidepressiva läkemedel så blir nästan en tredjedel av patienterna inte bra trots upprepade behandlingsförsök.

Att narkosläkemedlet esketamin och dess kemiska släkting ketamin har en snabbt insättande effekt mot depression har på senare år tilldragit sig en hel del forskningsintresse. När Spravato nådde den den amerikanska marknaden i början av 2019 var det den första nya antidepressionsbehandlingen på många år.

Exakt hur läkemedlet fungerar vid depression vet forskarna fortfarande inte utan detta är något som bland andra svenska forskare försöker ta reda på.