Annons

Norska farmacevter står för trettio procent av biverkningsrapporterna

När farmacevterna i Norge uppmanades rapportera biverkningar ökade anmälningarna med trettio procent på ett år. Från tidigare cirka 1 600 till 2 100 förra året. Majoriteten rapporter gäller generiskt utbyte.

20 feb 2006, kl 11:49
0

I fjol infördes möjligheten för farmacevter att anmäla biverkningar till det norska läkemedelsverket. Vid utgången av det första året hade 511 anmälningar inkommit från farmacevter.

? Det är betydligt mer än vi hade räknat med säger, Pernilla Harg på Legemiddelstyrelsens biverkningsenhet.

Syftet är att öka antalet anmälningar för preparatgrupper som man annars får lite information om; naturläkemedel, receptfria läkemedel och biverkningar som uppstått vid generiskt utbyte.

Mest om generikabyte

? Vi förväntade oss att de flesta rapporterna skulle gälla det receptfria sortimentet och naturläkemedel. Men majoriteten var knutna till generikabyten, säger Hanne Stenberg-Nilsen farmacevt vid ett av de fem regionala centra för läkemedelsinformation, Relis dit rapporterna skickats.

Över 80 procent gällde just biverkningar vid generisk substitution. Den absoluta majoriteten är kända, mindre allvarliga biverkningar. Men de anmäldes eftersom farmacevterna uppmanats att rapportera biverkningar vid utbyte. Hanne Stenberg-Nilsen arbetar nu med en analys av rapporterna.

? Problem som brukare upplever vid generiskt byte får ju inte förskrivarna kännedom om, påpekar hon.

? Anmälningarna bygger på patienternas upplevelser och vad som finns registrerat om patientens läkemedelsanvändning.

? Vi har ännu inte hunnit klassificera anmälningarna mer i detalj, men vi menar nog att en del av förklaringen är farmacevternas egen frustration över bytena. Nu fick de en möjlighet att påtala att det generiska utbytet inte heller är så enkelt för patienterna, säger Pernilla Harg.

I Norge infördes generisk substitution i början av 2003.
Så här långt har man hunnit konstatera att majoriteten anmälningar gäller substitution för hjärtkärlmedel.

? Det är ju också där vi har en stor försäljning och många byten.

Bara en procent

Bara en procent av farmacevternas anmälningar gällde allvarliga biverkningar medan cirka 60 procent av rapporterna från förskrivare behandlar sådana.

? Egentligen hade vi inte räknat med några alls. Allvarliga biverkningar upptäcks ju egentligen på sjukhus, så en procent kan anses som många, tycker Pernilla Harg.

När utvärderingen av det första året med farmacevter som rapportörer är klar, ska det norska läkemedelsverket se över informationen till farmacevterna.

? Men vi är väldigt förnöjda med det stora antalet anmälningar, säger Pernilla Harg.

I Sverige finns idag inte något system för farmacevter att anmäla biverkningar till Läkemedelsverket. Men båda farmacifacken anser att det borde införas.

? Vi har erfarenhet och kunskap av att tala med kunderna om deras läkemedel. Jag tror det skulle vara väldigt bra om vi kunde rapportera, säger Carina Johansson, ordförande i Farmaciförbundet.