Beslut om svensk patientrapportering tas i vår

I Uppsala pågår ett projekt med patientrapportering av biverkningar. På fyra månader har det kommit in 70 rapporter till Läkemedelsverket. Översatt till riksnivå motsvarar det över 10 000 rapporter.

20 feb 2006, kl 11:39
0

I Uppsala kommun har allmänheten sedan oktober förra året möjlighet att själva rapportera upplevda biverkningar direkt till Läkemedelsverket. På apoteken i kommunen finns färdiga blanketter med instruktioner. Formuläret kan man sedan kostnadsfritt skicka till myndigheten.

På fyra månader har man fått in drygt 70 rapporter från uppsalaborna.

? Det låter kanske inte så mycket. Men gör man en extrapolering, översätter siffrorna till riksnivå, innebär det mer än

10 000 rapporter under den tid som projektet hittills pågått, säger Kerstin Jansson på Läkemedelsverkets biverkningsenhet.
Från sjukvården kom det cirka 4 000 biverkningsrapporter 2004.

Plusinformation

Kerstin Jansson har inte gjort någon sammanställning av de inkomna rapporterna, antalet är ännu för få, men säger att de generellt gäller alla typer av läkemedel.

? Vi hade önskat mer information om egenvårdspreparaten, men vi har inte fått någon tyngdpunkt i den sortens rapporter.
Det är ungefär samma profil som de vi får från sjukvården. Men med annan typ av information.
Kerstin Jansson kallar det plusinformation.

? Förskrivarna rapporterar vad som hänt, diagnos och åtgärd. Här får vi information om vad patienterna gör när de bestämmer själva. Det är spännande information tycker jag.

Syftet med projektet är att se om patientrapportering av biverkningar kan komplettera den som kommer från sjukvården.

? Även om vi behöver fler rapporter för att dra slutsatser om kvaliteten tycker nog jag att vi har indikationer på att det finns anledning att fortsätta, säger Kerstin Jansson.

? Man ska inte underskatta konsumenternas förmåga att förmedla vad de upplever sig ha varit med om.

Någon gång under våren räknar Kerstin Jansson med att Läkemedelsverket ska ta ställning till om patientrapportering ska bli en reguljär nationell verksamhet.