Annons

Nikotinamid mot blodförgiftning

Svensk forskning visar att nikotinamid är ett potentiellt framtida läkemedel mot hotande blodförgiftning.

22 apr 2003, kl 10:15
0

Blodförgiftning och efterföljande komplikationer är en vanlig dödsorsak bland patienter inom intensivvården. Vid blodförgiftning sker en aktivering av kroppens försvarsmekanismer, som koagulation och inflammation. I en avhandling vid Karolinska Institutet i Stockholm av Johanna Ungerstedt beskrivs en ny metod för övervakning av koagulationsaktivering.
Försök har gjorts med ämnet nikotinamid, en nedbrytningsprodukt av vitamin B. De visar att nikotinamid kan hämma de proinflammatoriska cytokinerna, IL-ß, IL-6 och IL-8. Slutsatsen är att nikotinamid kan utvecklas till ett framtida läkemedel vid behandling av sjukdomar där koagulations- och inflammationssystemen är aktiverade.