Annons

ASA-resistens kopplad till ökad risk för hjärtinfarkt och stroke

Miljontals människor tar ASA för att förhindra hjärtinfarkt och stroke. Men en amerikansk studie tyder på att minst fem procent av dessa är resistenta till den blodproppshämmande effekten av ASA.

22 apr 2003, kl 10:15
0

ASA-resistens är ett underdiagnostiserat problem som har stor effekt på folkhälsan, hävdar forskare i Cleveland, USA, som har gjort en studie som publicerades den 19 mars i Journal of the American College of Cardiology.
I en prospektiv studie undersökte de långtidseffekten av ASA-resistens på 326 patienter med stabil kardiovaskulär sjukdom. ASA-känsligheten, som testades med optisk trombocyt-aggregometri, visade att 17 personer eller 5,2 procent inte svarade på ASA-terapi. Uppföljningen på två år visade att dessa löpte tre gånger så hög risk att dö eller få en hjärtinfarkt eller stroke, jämfört med de som svarade på terapi med ASA (24 procent jämfört med 10 procent).
Studien är den första som kan styrka ett samband mellan noggrant definierad ASA-resistens och mycket hög risk för hjärtinfarkt och stroke i en långtidsuppföljning bland patienter med hjärtsjukdom. Tidigare analyser av olika studier har visat att risken för ASA-resistens kan uppskattas till drygt fyra procent, någon studie har visat så höga siffror som en på 10. En analys av den stora HOPE-studien som gjordes förra året visade att de som var ASA-resistenta hade 3,5 gånger högre risk att dö av hjärtinfarkt jämfört med de som inte var ASA-resistenta.
I en kommentar i samma nummer av tidskriften skriver en expert att studien är viktig eftersom den bekräftar vad man länge har misstänkt, att vissa personer inte svarar på förebyggande behandling med ASA. Han vill emellertid inte rekommendera rutinmässig screening för ASA-resistens med optisk trombocyt-aggregometri idag. För det första vet man fortfarande inte hur tillförlitliga testen är och för det andra är det inte så stort värde om man inte vet vad man ska göra med resultatet. Idag finns det ingen behandling för ASA-resistens.
Som så ofta pekar nya framsteg på behovet av ytterligare forskning utan att kunna hitta direkta tillämpningar. Enligt experten bör läkare därför fortsätta att förskriva ASA till alla patienter som uppfyller kriterierna. n
Journal of the American College of Cardiology 2003;41:961-965