Hypertoni gav ökad dödlighet i Ecuador

Hjärtkärlsjukdom är ett växande problem i låginkomstländer. Att obehandlad hypertoni är en viktig orsak bekräftas av en studie i en fattig del av norra Ecuador.

22 apr 2003, kl 10:16
0

Hjärtkärlsjukdom är en av de stora folksjukdomarna i västvärlden. Den blir också allt vanligare i låginkomstländer, men lite är känt om och hur man behandlar kardiovaskulära riskfaktorer, särskilt ute på landsbygden.
För att ta reda på hur vanligt det är med högt blodtryck i en fattig del av Ecuador, följde forskare från Ecuador och Italien drygt 4 000 vuxna personer i ett område i norra delen av landet mellan åren 1995 och 2001.
1 542 personer eller 36 procent hade högt blodtryck och av dessa var det endast fyra personer som hade ett blodtryck som var tillfredställande behandlat. Under perioden var kardiovaskulär sjukdom den vanligaste dödsorsaken och i dessa fall hade fyra av fem haft högt blodtryck.
Forskarna, som redovisar studien i Lancet (2003;361:1186-87), drar slutsatsen att hypertoni är ett allvarligare problem än man tidigare uppskattat för Ecuador och Latinamerika och en viktig orsak till total dödlighet.

Frivillig sjukvård
Det undersökta distriktet består av landsbygd och mindre byar och invånarna beräknas till cirka 25 tusen människor av vilka 85 procent är svarta, 10 procent indianer 5 procent vita. Upp till 84 procent av populationen klassas officiellt som fattiga och cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen kan inte läsa.
Det finns ett litet sjukhus och ett tiotal sköterskemottagningar som drivs av frivilliga. Sjukvårdsteamen levererar nödvändig men mycket begränsad vård med stöd av staten, kyrkan och frivilliga hjälpdonationer.
I studien var det 36 procent som hade ett blodtryck som var högre än 140/90 mm Hg och 10 procent ett tryck högre än 180/110 mm Hg. Svarta personer hade störst risk och indianer lägst risk att få högt blodtryck.
Av de 1 542 personer som hade högt blodtryck var det 193 (13 procent) som fått hypertoniläkemedel. Ingen av dessa hade tagit läkemedlen regelbundet och det var alltså bara fyra personer (0,3 procent) som hade ett blodtryck mindre än 140/90 mm Hg.


Stroke vanligt
Under studietiden dog 67 personer av de totalt 1 542 som hade identifierats med högt blodtryck. Den vanligaste orsaken var kardiovaskulär sjukdom ? huvudsakligen stroke hos unga och medelålders personer. Risken att dö var signifikant kopplad till blodtryck och mer än två tredjedelar av dödsfallen hade haft svår hypertoni på över 180/110 mm Hg.
Totalt var det 81 procent av de som dog i kardiovaskulär sjukdom som hade haft hypertoni och 61 procent av dessa var yngre än 70 år.
Forskarna anser att resultaten bekräftar de hälsorisker som är associerade med hypertoni och att det är särskilt allvarligt att de flesta som dog av kardiovaskulär sjukdom var så unga. I utvecklade länder räknar man med att de som är yngre än 70 år utgör en fjärdedel.
De påpekar att det finns både kulturella och sociala barriärer att överbrygga för att kunna förbättra behandlingen. Även om kostnaderna för läkemedel var reducerade till ett minimum, var följsamheten låg, vilket också är fallet i utvecklade länder. Det är bara långsiktiga utbildningskampanjer som kan uppmuntra individer att sänka trycket innan tecken på sjukdom visar sig, är deras slutsats.


Generellt för låginkomstländer
Resultatet i studien bekräftas av annan forskning, menar Lars Weinehall som arbetat med det svenska pilotprojektet för lägre blodtryck och bättre hälsa i Norsjö, Västerbotten.
Idag är hjärtkärlsjukdomar på väg att bli den dominerande dödsorsaken även i huvuddelen av utvecklingsländerna. Det som händer över tid när ett fattigt land utvecklas är att man går från ett sjukdomspanorama främst präglat av infektionssjukdomar, till en allt större andel kroniska sjukdomar, där antalet fall av stroke ökar först och sedan följer en ökande andel hjärtinfarkter.
? Denna förändring av sjukdomsmönstret i utvecklingsländer har säkert flera förklaringar. Det faktum att många både har högt blodtryck och röker är ett växande hälsoproblem i många utvecklingsländer. En indonesisk doktorand vid vår institution studerar utvecklingen på Java och konstaterar att andelen rökande män är så hög som 60 procent, säger han.
Han menar att blodtryckskontrollen är central. I Västerbotten visade en studie på 60 000 personer att risken för stroke var mycket beroende på vilken grad av blodtryckskontroll man hade.


Få når målet
Det finns en gammal regel för hypertonibehandling, som kallas ?the rule of the halves?. Den innebär att 50 procent av hypertonifallen är upptäckta, att hälften av dessa behandlas och att av de behandlade når hälften målblodtrycket.
? Enligt den tumregeln når 12,5 procent behandlingsmålet. I Västerbotten nådde vi inte riktigt dit, vilket visar att även om man har en bra sjukvård så är det svårt att nå målet, säger Lars Weinehall.
I Ecuador var det en på tio som hade fått behandling och mindre än en procent var väl behandlade.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng