Annons

Fler byten med stor vinst

En sammanställning efter fem månader med generisk substitution visar att trenden går mot att allt fler av de preparatbyten som görs motsvarar en högre vinst för samhället.

22 apr 2003, kl 10:17
0

Annons

En större andel av de utbyten som görs gäller läkemedel med stor prisskillnad mellan det förskrivna läkemedlet och generika. I oktober i fjol motsvarade nära två tredjedelar av utbytena en vinst på under tio kronor. I februari motsvarade byten med samma vinst drygt 30 procent. Samtidigt har byten med vinster på över 100 kronor ökat från sex till drygt 20procent.
? Förmodligen har läkarna anpassat förskrivningen så att det inte blir så många byten med små vinster. Företagen anpassar också sortimenten och priserna, säger Hans Selander, projektansvarig för generikareformen på Apoteket.
De stora vinsterna på utbytena kommer ofta från enskilda preparat.
? Citalopram stod för en ansenlig del av de vinster som gjordes på substitutionen i februari, säger Selander.