Annons

Generikareformen sparade nästan en miljard första året

Generisk substitution har i kombination med patentutgångar inneburit stora besparingar. Reformen sjösattes vid rätt tidpunkt och har förstärkts av ett idogt arbete på apoteken.

14 nov 2003, kl 15:24
0

Enligt en rapport från Läkemedelsstatistik landar helårseffekten, under tiden 1 oktober 2002 till 30 september 2003, av generikareformen på 983 miljoner kronor i sparade pengar. Utredarna gjorde bedömningen att besparingen skulle bli runt 125 miljoner kronor.
Generikaandelen av den totala förskrivningen har gått upp från runt 27 procent till drygt 30 procent. Vidare har de generiska preparaten sjunkit i pris med i snitt 59 öre per definierad dygnsdos. För de tio substanser där besparingen varit störst har genomsnittspriserna per definierad dygnsdos sjunkit med 34procent, eller nästa två kronor per dygnsdos. Två substanser, simvastatin och citalopram, där patenten nyligen gått ut, står för mer än 50 procent av besparingen.



Rusa inte iväg

Vid en temadag nyligen om läkemedelsförmånerna sade sig socialminister Lars Engqvist vara mycket nöjd med reformen och dess effekter. Men på frågan om generisk förskrivning är nästa steg svarade han försiktigt.
? Låt oss först fullt ut invänta effekterna av den här reformen innan vi tar nästa steg.
Det var en åsikt som många höll med om.
Lars Engqvist sa också att det är för tidigt att bedöma reformen fullt ut eftersom Läkemedelsförmånsnämnden först nu börjar sitt värderingsarbete med att granska de olika läkemedelsgrupperna och vilka preparat som ska omfattas av förmånen (se LMV 10/03).
Under mötet öste många av deltagarna beröm över Läkemedelsförmånsnämndens generaldirektör Ann-Christin Tauberman för LFN:s goda arbete under det första året. Samtidigt var talarna överens om att tidpunkten för reformen var perfekt och att flera samverkande faktorer bidragit. Bland dessa kan nämnas att den generiska substitutionen är tvingande på apoteken, att det sammanföll med stora patentutgångar, att många aktörer var beredda att pressa priserna till rekordlåga nivåer, Apotekets arbete, liksom förskrivarnas stora följsamhet.
? Regeringens förväntningar på reformen och LFN har infriats, konstaterade Lars Engqvist.



Negativt för Apoteket

Effekten för Apoteket, vars ersättning minskar då billigare generika expedieras, är en minskad bruttovinst om 245 miljoner kronor. Men vid temadagen klargjorde Apotekets vd Stefan Carlsson att Apotekets samhällsuppdrag är viktigare än företagets ekonomi.
Nyligen kom dock besked att konstruktionen för Apotekets marginal ändras från och med årsskiftet (se sidan 14). Det innebär att marginalen också höjs med 200 miljoner kronor.