Annons

Nepi omvandlas till nytt institut

Apoteket vill skapa ett nytt nationellt institut för rationell läkemedelsanvändning. Diskussioner har inletts med LIF och LFN och tanken är att bygga vidare på Nepi

26 aug 2003, kl 13:01
0

Annons

Apoteket arbetar hårt på ett förslag för att nästa år kunna bilda ett nytt nationellt institut för rationell läkemedelsanvändning. Kontakt har redan tagits med Socialdepartementet.
I diskussionerna kring det nya institutet nämns Nepi, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, att bygga vidare på. Nepis ekonomi har drabbats hårt av de senare årens nedgång på börsen och utan kapitaltillskott ser Nepis framtid mörk ut (se LMV 10/02).
? Det behövs nya tag i Nepi, men jag ser det inte som att vi räddar Nepi. Vi bygger vidare, säger Anders Carlsten, forsknings och utvecklingschef på Apoteket, och den som utreder det nya institutet.
För att undvika att det blir ett nytt Nepi med svag finansiell grund måste institutet prioriteras och få hög status.
? Det behövs både en styrelse och ett vetenskapligt råd av hög klass, säger Anders Carlsten, som hoppas att både staten och landstingen kan vara med och finansiera institutet, jämte Apoteket.
Nepis chef, Arne Melander, är positiv till förändringen.
? Det är bra att det kraftsamlas och att Nepis verksamhet utvidgas men det får inte bli ännu en myndighet som ger order.Sjösätts 2004

Institutet ska arbeta för en ständigt förbättrad läkemedelsanvändning och vara Sveriges främsta kunskapscentrum för rationell läkemedelsanvändning, ur både medicinsk och ekonomisk synvinkel.
? Tanke är att samla ihop kompetenser och resurser från Abla, Nepi, IHE, LFN och landstingen, säger Anders Carlsten.
I förarbetet nämns även Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU. Även Apotekets egen forskningsverksamhet kan knytas till det nya institutet.
? När landstingen fick ta över kostnadsansvaret från staten för läkemedel fick de inga instrument för att hantera kostnadsökningen. Nu får de det, säger Anders Carlsten.
Andra tänkbara arbetsuppgifter är kunskaps- och informationsförmedling, att genomföra studier kring rationell läkemedelsanvändning och uppföljningar vid vissa villkorade subventioneringsbeslut som fattas av LFN. Idag finns ingen oberoende instans som följer upp dessa.
Om inga allvarliga hinder dyker upp kan den nya verksamheten sjösättas under 2004.