Annons
Nedläggning av kundcentrum bara början

Nedläggning av kundcentrum bara början

Apoteket AB går på bantningskur. Information, distanslagring och administration är områden som företaget vill minska rejält. Vem som ska göra det i istället är oklart, men en sak är tydlig: varslen kommer att dugga tätt.

3 okt 2008, kl 16:51
0

Annons

När Läkemedelsvärlden för drygt ett år sedan besökte Kundcentrum i Uppsala berättade chefen, Patrik Larsson, att kundtjänsten var ett sätt för Apoteket att förvalta det försprång företaget har inom läkemedelsrådgivning när nya aktörer kommer in på marknaden. Då var omregleringen ett argument för Kundcentrums existens. Idag används omregleringen istället som förklaring till att verksamheten bantas.

Den nuvarande kostymen blir helt enkelt för stor när delar av Apoteket AB bjuds ut på marknaden.
? Vi måste anpassa oss till det mindre kundunderlag vi kommer att ha efter omregleringen. Men själva idén, att avlasta våra lokala apotek med en central kundtjänst, är en fortsatt viktig konkurrensfördel, försäkrar Tore Löwstedt i Apotekets företagsledning.
Han är en av dem som utåt håller i yxan när jobb ska bort och det nya konkurrensutsatta Apoteket AB formas.

Men samtidigt som Apotekets ledning syr in kostymen ska företaget också effektiviseras. Vilket i klarspråk innebär att färre ska göra mer, konstaterar Tero Huhta, ombudsman på Farmaciförbundet.
Tore Löwstedt håller med.
? Ja, det Kundcentrum som finns kvar kommer att behöva se över sin inre effektivitet. Men vi funderar också över hur kunderbjudandet ska se ut i framtiden.
Till Kundcentrum kan idag vem som helst ringa, maila
eller skriva, oberoende av om man är kund eller inte, och få information eller råd om såväl receptbelagda som receptfria läkemedel.
? Vad jag funderar över, förutom min egen situation, är vem som ska ansvara för den oberoende informationen framöver, säger receptarien Lovisa Wallenberg.

På apoteket konstaterar man att den frågan inte ligger på företagets bord, utan på socialdepartementets.
Lars Reje nöjde sig med att i sin utredning av apoteksmarknaden konstatera att det finns en lag som reglerar att apotekspersonal ska ge sådan information och att den efter omregleringen också gäller nya apoteksägare.
Flera remissinstanser tyckte inte det räckte. Smittskyddsinstitutet varnade till exempel för risken att den sammanhållna och likriktade informationen luckras upp när olika aktörer blir avsändare.

Farmaciförbundet har hela tiden argumenterat för att det nya Servicebolaget ska ta över ansvaret.
? Det är ett av skälen till att vi kritiserat att beslutet av nedläggningen i Uppsala redan fattats. Vi tycker att Apoteket skulle väntat tills vi vet hur regeringen tänkt lösa det, säger Tero Huhta.
Enligt Sofia Wallström på socialdepartementet är den oberoende informationen också en av alla detaljfrågor som ska vara löst i propositionen.
Däremot är det tveksamt om det läggs på Servicebolaget.
Men Apoteket AB anser sig inte ha några förpliktelser att invänta sådana beslut.
? Genom att gå ut i god tid klarar vi omställningen för kunderna och servicegraden.
? Det är också bra för de anställda som kommer att få ta del av olika former av omställningsstöd, säger Tore Löwstedt.
Tero Huhta ser det istället som en del i företagets politik för att försvåra för konkurrenterna.
? Man skulle ju kunnat tänka sig att någon av de nya aktörerna skulle vara intresserade av att ta över Uppsala. Istället ser man till att lägga ned, så att en ny aktör får börja om från början.

Samma kritik riktar han mot de beslutade nedläggningarna av distansapoteken i Sollefteå och Boden. Här handlar det totalt om cirka 100 anställda.
? Nu lägger man ned Sollefteå redan till årsskiftet. Om man väntat hade kanske en norsk apoteksägare varit intresserad av att ta över lokalen som det säkert fått för en spottstyver av kommunen.

Personalminskningar har också börjat på lokala apotek. Såväl Sveriges Farmacevtförbund som Farmaciförbundet har idag varslade medlemmar.
Nästa kostym att anpassas till nya läget är huvudkontoret där man också kommer att behöva skära rejält, enligt Tore Löwstedt. Enligt vissa uppgifter kan det bli tal om en halvering av Apotekets administrativa personal, flera hundra personer.
Cecilia Bernsten, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund, framhåller att neddragningarna liksom bolagiseringarna är en naturlig del i förberedelserna inför omregleringen.
? När det gäller apoteksanställda kommer de ju inte att förlora jobben utan anställas av andra.
Gunlög Rönnmyr, fackligt aktiv för Farmaciförbundet på Kundcentrum, håller i princip med.
? Men under en övergångsperiod blir det svårt. Det kommer ju att ta sin tid innan de nya apoteksägarna börjar öppna nya apotek.
Förutom de friställda kommer det också ut nyutexaminerade.
? För dem kan det bli tufft, tror hon.