Annons

NBL friade tv-reklam för Nicorette

Anmäld/överklagande: Pfizer
Anmälare: IGM
Ärende: Nicorette
Ärendenr: N743/W726
Utgång: Friad
Avgift: NBL upphävde IGM-avgift

2 nov 2005, kl 10:51
0

Pfizer marknadsför en variant av sitt nikotintuggummi, Nicorette Pepparmint, bland annat med reklamfilm och på en hemsida, www.nicorette.se Informationsgranskningsmannen IGM tog själv upp marknadsföringen och fällde den.

Pfizer överklagade IGM:s beslut till Nämnden för bedömning av läkemedel, NBL.

NBL konstaterar att den godkända indikationen för Nicorette är ?För behandling av tobaksberoende genom att lindra abstinensbesvär, och därigenom underlätta rökavvänjning hos rökare som är motiverade att sluta.? NBL delar IGM:s uppfattning att huvudbudskapet av tv-reklamen är att ?Nicorette hjälper dig att hålla formen när du slutar röka?. I filmen visas en ung smal kvinna som oroar sig att bli gravt överviktig, och i sin fantasi blir det, men med en tydlig humoristisk underton, anser NBL.

Reklamen spelar på oron för viktuppgång men förmedlar inte intrycket att Nicorette skulle vara ett bantningsmedel som kan minska en ofantlig viktuppgång hos den som slutar röka.
NBL delar inte IGM:s uppfattning att formuleringen ?hjälpa till att hålla formen? skulle sakna förankring i den gällande produktresumén. Bland de abstinensbesvär som listas finns ökad aptit eller viktökning.

Eftersom indikationen är att lindra abstinensbesvär ger produktresumén stöd för påståendet.
Med samma resonemang bifaller NBL Pfizers besvär mot IGM:s kritik mot innehåll på hemsidan.

Eftersom NBL på alla punkter bifaller Pfizers besvär upphävs också den av IGM fastställda avgiften om 80 000 kronor.