Socialstyrelsen lanserar hemsida om patientsäkerhet

Socialstyrelsen har öppnat en ny avdelning för frågor kring patientsäkerhet på sin hemsida.

2 nov 2005, kl 13:35
0

Annons

Där finns bland annat fallstudier som bygger på händelser i hälso- och sjukvården som anmälts enligt Lex Maria. Rapporter från Riskronden finns också med.
Syftet med de nya sidorna är att sprida samlad kunskap och erfarenheter till vårdens chefer och personal om hur hälso- och sjukvården kan göras säkrare för patienterna.

? Det är först och främst huvudmännen som måste skapa en patientsäkerhetskultur. Genom webbsidorna vill vi bidra till att utveckla arbetet och underlätta för aktörerna att göra vården säkrare, säger Johan Carlsson, avdelningschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning i ett pressmeddelande.

Sidorna ska inte bara ha material från sjukhusen utan även från primärvården, skolhälsovården och kommunernas äldresjukvård. Alla lagar och författningar som berör patientsäkerhet finns samlade och man kan ladda ner handböcker för analys av avvikelser i vården och presentationer (overhead-bilder och Powerpoint) om patientsäkerhet.