Annons

Myt att p-piller ger viktuppgång

Många kvinnor använder inte eller slutar med p-piller av rädsla för att gå upp i vikt. Men en avhandling från Sahlgrenska akademin visar att kombinerade p-piller inte gör användarna fetare.

26 maj 2011, kl 11:41
0

Cirka 20 procent av de kvinnor som inte använder eller slutar med p-piller gör det av rädsla för att annars gå upp i vikt på grund av preventivmetoden.
En doktorsavhandling från Sahlgrenska akademin visar nu att den rädslan tycks obefogad.

I en långtidsstudie
har barnmorskan och forskaren Ingela Lindh följt upp drygt 1 740 19-åriga kvinnor upp till 44 års ålder som använt, eller inte använt, kombinerade p-piller som är vanligaste.
? Kvinnorna som använt kombinerade p-piller gick inte upp mer i vikt än kvinnorna som inte använde p-piller, säger Ingela Lindh.
Viktuppgången var i genomsnitt 0,45 kilo per år.
? Det fanns ingen som helst skillnad i viktuppgång, mellan grupperna utan det här är helt enkelt en myt som vi nu kan avfärda.

I studien jämförde
Ingela Lindh också om det fanns någon skillnad i viktuppgång beroende på hur länge man använt p-pillren, utan att finna någon sådan.
Varför tror hon då att den här myten uppstått?
? Många unga kvinnor är i en tillväxtperiod när de börjar använda p-piller och går upp i vikt av naturliga skäl. Men då har man kopplat det till p-pillren.

Avhandlingens titel är Factors influencing women´s choice of contraception.