God klinisk effekt med enbart Roactemra

För patienter med reumatism som inte kan behandlas med metotrexate tycks det biologiska läkemedlet Roactemra ge lika god effekt. I alla fall på kort sikt.

26 maj 2011, kl 12:58
0

Roactemra (tocilizumab) är ett biologiskt läkemedel som sedan 2010 ingår i högkostnadsskyddet för behandling av reumatism. Det används oftast i kombination med metotrexate.

Nu visar en
ny studie som företaget Roche presenterar på EULAR-kongressen, European League Against Rheumatism, att patienter som behandlades enbart med det biologiska läkemedlet fick lika god effekt som de som behandlades med en kombination av metotrexate och tocilizumab.
? Det finns patienter, även om de inte är många, som inte tål metotrexate och vad vi visat i den här studien är att det finns möjlighet att få effekt utan den behandlingen, säger Anna Rudin vid reumatologkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som varit huvudprövare för studien i Sverige.
? Men det är viktigt att påpeka att resultatet är en rent klinisk bedömning av hur patienterna mår, antal svullna leder och liknande ett halvår efter behandlingsstart. Då såg man inte någon skillnad mellan de två grupperna.

I studien finns
inte någon röntgenutvärdering, det vill säga den säger inget om behandling med enbart Roactemra stoppar ledförstöring lika effektivt som kombinationsbehandling, understryker Anna Rudin.
Utvecklingen på längre sikt säger alltså den här studien inget om. En röntgenutvärdering efter 52 veckors behandling kommer att göras, men den är inte analyserad ännu.