Annons

Mycket nytt på cancerfronten

Vid helgens europeiska cancerkongress ECCO/ESMO i Stockholm
presenterades många nya behandlingsmöjligheter mot olika cancerformer.

28 sep 2011, kl 13:55
0

I samband med kongressen lanserades ett nytt läkemedel för behandling av skelettrelaterade händelser hos vuxna med skelettmetastaser. Idag är standardbehandlingen bisfosfonater. Men nu har Denosumab (Xgeva) godkänts av EU. Denosumab har i kliniska studier visats hämma nedbrytningen av ben och därmed minska risken för frakturer, behovet av strålbehandling och smärtan hos patientgruppen. Xgeva marknadsförs av Amgen.

En internationell studie som presenterades visar att patienter med de vanligaste formerna av spridd lungcancer lever längre utan återfall om de behandlas med en antikropp i kombination med cellgifter. Av de patienter som behandlades med cellgifter och antikroppen Avastin försämrades sjukdomen i snitt efter 10,2 månader, jämfört med 6,6 månader i den patientgrupp som bara fick cellgifter. Läkemedelsföretaget Roche står bakom studien.

Det har också kommit nya behandlingar för prostatacancer. En fas III-studie om radium-223-klorid (Alpharadin) på patienter med kastrationsresistent prostatacancer med spridning till skelettet visade att läkemedlet ökade överlevnaden från 11,2 månader till 14 månader. Fas III-studien avbröts och alla erbjöds behandlingen. Bayer planerar att ansöka om godkännande för Alpharadin till sommaren 2012.

Nyligen godkände EU abirateronacetat (Zytiga) för behandling av kastrationsresistent prostatacancer med spridning till skelettet. Abirateronacetat ger tillsammans med prednisolon en förlängd överlevnad på 4,6 månader jämfört med placebo. Dessutom gav det en ökad smärtlindring. Zytiga marknadsförs av Janssen.

En ny studie visar att överlevnad med den ovanliga magtumören Gist (gastrointestinal stomacellstumör) ökar för patienter som får tre års behandling med imatinib efter operation jämfört med patienter som bara får ett års läkemedelsbehandling.

På kongressen presenterades även en fas II-studie om en ny behandling för HER2-positiv bröstcancer. Patienter som fick trastuzumab emtansin (T-DM1) levde längre utan att deras sjukdom försämrades och fick dessutom färre biverkningar.