Annons

Frivillig generisk förskrivning utreds

Frivillig generisk förskrivning vore bra för patientsäkerheten, anser
regeringen. Därför har Läkemedelsverket fått i uppdrag att utreda vad
som krävs för att det ska kunna införas.

29 sep 2011, kl 11:51
0

Läkemedelsverket ska utreda de nödvändiga förutsättningarna för ett införande av frivillig generisk förskrivning. Bland annat ska myndigheten titta på vilka författningsändringar som krävs, vilka nationella IT-stöd som behöver utvecklas och vad det skulle kosta att utbilda apotekspersonal och förskrivare.

Läkemedelsverket utredde under 2005 frågan om generisk förskrivning för regeringens räkning. Myndigheten tog inte ställning till om det borde införas, utan rekommenderade att det skulle göras genom ett kombinerat system med utbytbarhet på apotek och en möjlighet till frivillig generisk förskrivning.

?Ett eventuellt införande av frivillig generisk förskrivning skulle således ske utan påverkan på det generiska utbyte som sker på apoteken. Regeringen bedömer att ett införande av frivillig generisk förskrivning skulle vara värdefullt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. De närmare förutsättningarna för att genomföra frivillig generisk förskrivning bör därför utredas.? skriver socialminister Göran Hägglund till Läkemedelsverket.

Utredningen ska delredovisas senast i april nästa år. Senast den sista oktober ska utredningen vara klar.