Annons

Vänliga människor följer oftare behandling

Personligheten påverkar hur väl patienter följer den läkemedelsbehandling de är ordinerade. Det visar en ny avhandling.

29 sep 2011, kl 12:31
0

Det är ett problem inom sjukvården att patienter inte tar sina läkemedel. Enligt WHO följer bara häften av alla patienter med långvariga sjukdomar den behandling de är ordinerade. Det kan bland annat bero på hur krånglig behandlingen är och vilket bemötande patienten får av sjukvårdspersonalen.

Nu visar en avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet att även personligheten påverkar följsamheten. Noggranna och strukturerade patienter följer oftare den ordinerade behandlingen, eftersom de troligen har lättare att skaffa sig nya rutiner. Vänlighet är också gynnsamt för följsamheten.
– Jag tror det kan ha att göra med att man inte är så skeptisk eller motsträvig. Man är mer inställd på att samarbeta, säger avhandlingens författare Malin Axelsson i ett pressmeddelande.

Hon har undersökt hur patienter med astma tänker om sin medicinering. En del var framför allt inriktade på att förebygga symtom. Andra tänkte att behandlingen skulle låta dem göra vissa saker som de gärna ville. En tredje kategori ville främst lindra symtom som redan uppstått. Troligtvis är de två första kategorierna bättre på att följa sjukvårdens rekommendationer, enligt avhandlingen.

På grund av att människor hanterar sina sjukdomar olika behövs mer dialog och ett individanpassat bemötande inom sjukvården, menar Malin Axelsson.