Utvidgat utbyte möjligt enligt Läkemedelsverket

Ett utvidgat utbyte av läkemedel är möjligt, men det skulle kräva stora
förändringar i IT-systemen. Det konstaterar Läkemedelsverket i en
rapport till regeringen.

29 sep 2011, kl 14:50
0

Annons

Myndigheten fick i uppdrag att se över möjligheten för utökat utbyte och utbyte vid nyinsättning. I rapporten som överlämnades till regeringen den 28 september konstaterar man att det är möjligt med upprepade utbyten för läkemedel med flera indikationer.

Till exempel kan antiepileptika användas även mot smärta. Det är inte lämpligt med utbyte för indikationen epilepsi, men däremot är det möjligt med utbyte för indikationen smärta. Detta kräver dock att förskrivningsorsaken måste anges på receptet. Det kräver också att Läkemedelsverket fattar beslut om vilka produkter som omfattas av utbyte på ordinationsorsak.

Myndigheten rekommenderar inte utvidgat utbyte för bland annat läkemedel med olika handhavande, snävt terapeutiskt index, biosimiliars eller smaksatta läkemedel för barn.

Det finns en större potential vid utbyte vid nyinsättning av läkemedel, bedömer Läkemedelsverket. Tanken är då att patienten bara behöver byta läkemedel en gång, vid första besöket på apoteket. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tror att det skulle kunna ge besparingar på upp till 250 miljoner kronor per år och ännu mer vad gäller biosimilars. Men då krävs det stora förändringar i IT-systemen. Det skulle också krävas att förskrivaren tydligt anger att det handlar om nyinsättning.  Läkemedelsverket föreslår också att det sker en återrapportering av genomförda byten till vården inom ett dygn. Dessutom behöver berörd personal utbildas.